Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: https://studia-pedagogiczne.pl/kursy/685/studia/podyplomowe/edukacja-i-rehabilitacja-osob-z-niepelnosprawnoscia-wzrokowa-tyflopedagogika-dla-pedagogow-specjalnych/src-BlogTyflopedagog

Osoby pracujące nie zawsze mają czas na uczęszczanie na kursy czy wykłady podwyższające ich zakres kwalifikacji zawodowych. Niestety w wielu dziedzinach trzeba ciągle się kształcić. Między innymi nauczyciele i pedagodzy muszą być na bieżąco z wymaganiami Ministra Edukacji Narodowej, ale też z nowymi trendami w prowadzeniu zajęć edukacyjnych. Szkolnictwo zmienia się bardzo szybo, a i potrzeby młodzieży są coraz bardziej zróżnicowane. Jeszcze 10 lat temu zajęcia przy komputerach stanowiły 1-2 lekcje w tygodniu. Obecnie są one prowadzone prawie cały czas, a zatem choćby to pokazuje, jak wiele się zmieniło. Ponadto w szkołach coraz częściej zatrudnia się specjalistów. Nie tylko w szkołach specjalnych czy integracyjnych, ale i w placówkach powszechnych znajdzie się miejsce pracy dla pedagoga specjalnego.

Pedagodzy specjalni mogą mieć różne specjalizacje. W większości jednak pracują z osobami niepełnosprawnymi. Żeby nabyć kwalifikacje potrzebne do pracy na przykład tyflopedagoga trzeba skończyć osobne studia podyplomowe np. w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego. Można tu zapisać się między innymi na studia podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (Tyflopedagogika) dla pedagogów specjalnych we Wrocławiu. Jeżeli ktoś przegapił zapisy może zapisać się na ten kierunek realizowany w formie online.

W Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego można studiować całkiem sporo kierunków z dziedziny pedagogiki, w tym uzyskać kwalifikacje nauczyciela przedmiotowego. Wszystkie studia są prowadzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Mimo, że można uczyć się online, to świadectwo ukończenia studiów podyplomowych będzie zgodne z podstawami programowymi MNiSW, a dyplom również zostanie wydany na aktualnym wzorze MNiSW.

Dużo osób zapisuje się na studia przez Internet, ponieważ podczas nich realizuje się narzucony odgórnie program nauczania, ale nie ma sztywnego planu lekcji. Oznacza to, że każda osoba może uczyć się w swoim tempie i zdobyć uprawnienia zawodowe bez wychodzenia z domu.