Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z wczesnym nauczaniem języka angielskiego

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: https://studia-pedagogiczne.pl/kursy/122/studia/podyplomowe/edukacja-wczesnoszkolna-i-przedszkolna/src-BlogEdukWczes

Każda osoba powinna poszerzać swoje kwalifikacje zawodowe, ponieważ raz ukończona szkoła nie będzie wystarczająca do awansu w pracy. Wiele osób interesuje się kursami zawodowymi czy studiami podyplomowymi w celu poszerzenia swoich kwalifikacji, a co za tym idzie otrzymania lepszej posady czy całkiem nowej pracy. Obecnie naprawdę w bardzo przystępny sposób można zdobyć nowe kwalifikacje. Studia zaoczne to już przeszłość, teraz można studiować online przez platformy e-learningowe. Jest to niezwykle wygodny sposób zdobywania wiedzy, a jednocześnie akceptowany przez Ministra Edukacji Narodowej. Uczelnie oferujące ten model nauki spełniają wymagania MEN czy nawet MNiSW.

Jedną ze szkół wyższych, która nie tylko oferuje naukę przez e-learning, ale także spełnia wymagania MEN i MNiSW jest Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego. Placówka ta posiada aż 20 lat doświadczenia w prowadzeniu zajęć edukacyjnych i ma certyfikat ISO, który jest swoistym potwierdzeniem wysokiej jakości zajęć prowadzonych w tej szkole.

Oferta studiów podyplomowych jest bardzo bogata, ale najbardziej zainteresowane będą osoby, które chcą pracować w placówkach oświatowych albo potrzebują studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki. Przykładowo, jeśli potrzebna jest nam do podjęcia pracy w przedszkolu czy szkole podstawowej edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z wczesnym nauczaniem języka angielskiego to w tej szkole można studiować zarówno edukację przedszkolną i wczesnoszkolną, jak i wczesne nauczanie języka angielskiego. A jeśli brakuje nam tylko jednej kwalifikacji zawodowej, to z powodzeniem można zapisać się tylko na jeden kierunek.

Obecnie nauczyciele muszą mieć ukończone co najmniej studia II stopnia, ale nawet jeśli nie był to kierunek związany z pracą nauczyciela, można zapisać się na studia podyplomowe i taki ukończyć. Dlatego też praktycznie w każdym momencie można zmienić zdanie i wybrać inną ścieżkę kariery. Od kolejnego roku szkolnego i tak każdy nauczyciel będzie musiał posiadać tytuł co najmniej magistra, więc jest czas jeszcze poszerzyć swoje kwalifikacje na przykład z dziedziny wczesne nauczanie języka angielskiego na studiach podyplomowych, aby móc podjąć taką pracę w przedszkolu czy w szkole podstawowej.