Jak prowadzi się zajęcia z doradztwa zawodowego w szkole?

doradca zawodowy studia podyplomowe

W polskim systemie edukacyjnym kształcenie obowiązkowe trwa 9 lat obejmując ostatni rok edukacji przedszkolnej, a także 8 lat szkoły podstawowej. Następnie uczniowie podejmują decyzję odnośnie dalszego kształcenia i dokonują odpowiednich wyborów, które mogą mieć ogromny wpływ na poprowadzenie ścieżki zawodowej. Doradztwo zawodowe w szkole to specjalne zajęcia, które wprowadzono, aby świadomie przygotować uczniów do zarządzania swoją karierą. Jak przebiegają tego typu zajęcia i kto może je prowadzić?

Doradztwo zawodowe – co to za przedmiot?

Od kilku lat w polskich szkołach doradztwo zawodowe prowadzone jest na obowiązkowych lekcjach bądź w formie odrębnych zajęć z tego obszaru. Może być również realizowane w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Warto zwrócić uwagę, że doradztwo zawodowe jest przedmiotem realizowanym na każdym poziomie edukacji.

Pomimo, że już kilka lat przedmiot ten znajduje się w planach zajęć uczniów, wciąż wiele osób zastanawia się jakie, co to za przedmiot doradztwo zawodowe. Na każdym etapie edukacyjnym zajęcia te podzielone są na cztery główne obszary dotyczące:

 • poznawania własnych zasobów,
 • świata zawodów i rynku pracy,
 • rynku edukacyjnego oraz uczenia się przez całe życie,
 • planowania własnego rozwoju, a także podejmowania edukacyjno-zawodowych decyzji.

Doradztwo zawodowe – tematy przykładowe na zajęciach

Tematy z doradztwa zawodowego będą się jednak różnić w zależności od etapu edukacyjnego. Im starsi uczniowie biorą udział w zajęciach, tym poważniejsze i bardziej szczegółowe zagadnienia będą poruszane.

Głównym wątkiem lekcji z doradztwa zawodowego w szkole mogą być kwestie związane z:

 • podstawowymi umiejętnościami społecznymi,
 • charakterystyką człowieka przedsiębiorczego,
 • twórczym rozwiązywaniem problemów,
 • planowaniem i umiejętnością wyznaczania celów,
 • instytucjami rynku pracy.

doradztwo zawodowe studia dla nauczycieli

Doradztwo zawodowe dla młodzieży a doradztwo zawodowe dla dorosłych

Zajęcia z doradztwa zawodowego nie dotyczą jednak tylko dzieci i młodzieży, którzy dopiero będą zaczynać stawiać pierwsze kroki zawodowe. Nauczyciele prowadzący zajęcia z tego zakresu mogą we właściwym rozporządzeniu znaleźć również treści programowe dotyczące szkół dla dorosłych.

W takim przypadku prowadzenie zajęć różni się jednak nie tylko w kwestii samych treści i zakresu, ale przede wszystkim grupy odbiorców. Uczestnikami są najczęściej osoby z dużym doświadczeniem, którzy odczuwają wypalenie zawodowe spowodowane m.in. wieloma latami spędzonymi w jednym zakładzie pracy lub branży. Doradca zawodowy dla dorosłych może okazać się niezwykle przydatny szczególnie w przypadkach, gdy dane osoby nie potrafią odnaleźć się na rynku pracy i często zmieniają pracodawcę lub mają problemy, aby poszukiwania zatrudnienia zakończyć sukcesem.

Doradztwo zawodowe w szkole – kto je prowadzi?

Zajęcia z tego obszaru prowadzić może osoba, która posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu jako doradca zawodowy. Dzięki temu może udzielać pomocy młodzieży, osobom bezrobotnym i poszukującym pracy oraz osobom z niepełnosprawnościami. Udziela także konsultacji nauczycielom oraz rodzicom, których dzieci dokonują zawodowych i edukacyjnych decyzji.

Sprawdź kierunek studiów podyplomowych

 

Studia podyplomowe – kwalifikacje dla aspirujących doradców zawodowych

Zdobycie kwalifikacji pozwalających wykonywać pracę o takim charakterze umożliwiają studia podyplomowe przygotowane przez Wyższą Szkołę Kształcenia Zawodowego. Uczelnia posiada w swojej ofercie dwa warianty kierunków:

 • 3-semestralny – dla osób przygotowujących się do pracy w szkołach i placówkach oświatowych,
 • 2-semestralny – dla aspirujących pracowników instytucji rynku pracy.

Zagadnienia poruszane na kierunku Doradztwo zawodowe (2 sem) – Instytucje rynku pracy pozwalają słuchaczom:

 • nabyć umiejętności dotyczące planowania kariery zawodowej,
 • rozwinąć własne kompetencje miękkie,
 • poznać narzędzia do diagnostyki, a także efektywne metody doradcze,
 • przygotować się do pracy z młodzieżą i osobami dorosłymi w zakresie wsparcia i pomocy w podejmowaniu decyzji.

Więcej informacji na temat kierunku znajduje się na stronie Doradztwo zawodowe studia podyplomowe.