Technologia żywności a edukacja – studia podyplomowe dla nauczycieli

technologia żywności studia podyplomowe

Aby uzyskać żywność wysokiej jakości, o odpowiednich walorach smakowych, odżywczych i estetycznych, specjaliści zajmujący się produkcją produktów spożywczych wykorzystują wiedzę z perspektywicznego obszaru nauk, jakim jest technologia żywności. Z uwagi na wiele restrykcyjnych przepisów dotyczących branży spożywczej, absolwenci szkół o takim profilu mogą rozwinąć swoją karierę zawodową w wielu różnych kierunkach. Ogromną rolę w ich przygotowaniu odgrywają nauczyciele przedmiotów z tego zakresu, którzy mogą zdobyć kwalifikacje zapisując się na studia podyplomowe.

Technologia żywności i żywienie człowieka – obszar nauk coraz popularniejszy

Znaczna większość produktów spożywczych, które trafiają w ręce konsumentów poddana jest odpowiedniej obróbce lub przetworzeniu. Z uwagi na bardzo dużą różnorodność w zakresie procesów technologicznych i produktów żywnościowych, w zawodzie tym istnieje wiele specjalizacji, które zajmują się konkretnymi wyrobami.

technolog żywności studia online

Z tego względu osoba, która podejmuje naukę w zakresie technologii żywności i żywności człowieka, może sprecyzować zakres swojej działalności, która może dotyczyć technologii:

 • piekarskiej,
 • cukierniczej,
 • mięsnej,
 • przetwórstwa zbóż,
 • przetwórstwa ziemniaków,
 • przetwórstwa produktów mlecznych,
 • przetwórstwa ryb.

Praca – technolog żywności i jego zadania

Praca technologa żywności polega w dużej mierze na opracowywaniu nowych, a także ulepszaniu obecnych już technologii wytwarzania żywności, by spełniała nie tylko oczekiwania klientów, ale również wymogi dotyczące jakości i higienicznych warunków przechowywania. Jego zadania nie ograniczają się więc do samych produktów i procesów, ale również do dbania o stan maszyn i urządzeń, które biorą udział w produkcji.

Analiza żywności, którą prowadzą najczęściej laboratoria wyspecjalizowanych instytutów, obejmuje wiele aspektów. W badaniach bierze udział technolog żywności wykonując specjalistyczne analizy biochemiczne, a jego wyniki są bardzo ważne dla:

 • rynku spożywczego,
 • produkcji żywności,
 • dietetyków tworzących jadłospisy.

Technologia żywności i żywienie człowieka – praca dla nauczycieli

Rosnące wymagania dotyczące jakości produktów spożywczych nie tylko generują coraz większe zapotrzebowanie na specjalistów z tego zakresu, ale również na nauczycieli, których zadaniem jest merytoryczne i praktyczne przygotowanie uczniów. Podstawą pracy technologa żywności jest szeroki zasób wiedzy, bez której nie jest możliwe właściwe wykonywanie swoich obowiązków. Z tego powodu nauczyciele zdobywając kwalifikacje niezbędne do nauczania sami poznają wszystkie najważniejsze zagadnienia.

Aspirujący do zdobycia kwalifikacji nauczyciel, który zapisze się w tym celu na studia podyplomowe „Technologia żywności i żywienie człowieka dla nauczycieli” oferowane przez Wyższą Szkolę Kształcenia Zawodowego zdobywa wiedzę z zakresu:

 • żywienia człowieka z elementami fizjologii człowieka,
 • obsługi konsumenta,
 • zarządzania i marketingu w branży żywnościowej,
 • technologii, analizy i oceny jakości żywności,
 • ekologii i ochrony środowiska,
 • mikrobiologii żywności.

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA PODYPLOMOWE I ZDOBĄDŹ WIEDZĘ NIEZBĘDNĄ DO PRACY JAKO TECHNOLOG ŻYWNOŚCI

Technologia żywności i żywienie człowieka – praca i możliwości zawodowe absolwentów

Studia mają charakter kwalifikacyjny, co oznacza, że absolwenci oprócz szerokiej wiedzy uzyskują uprawnienia do prowadzenia zajęć edukacyjnych oraz realizacji treści programowych przedmiotów zawodowych w zasadniczych szkołach zawodowych oraz technikach.