Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami europejskimi Wrocław

Ostatnia aktualizacja artykułu: 2 czerwca 2021

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie kierunku: Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami europejskimi

Jednym z ciekawszych kierunków, którego ukończenie z pewnością poszerzy perspektywę na rynku, jest pozyskiwanie i zarządzanie funduszami europejskimi dostępne we Wrocławiu. Adresatami kierunku są przede wszystkimi osoby zajmujące różne stanowiska w administracji publicznej, a także przedsiębiorcy, pracownicy organizacji pozarządowych oraz osoby, które pragną w przyszłości rozpocząć pracę związaną z agendami Unii Europejskiej lub z funduszami Unii Europejskiej. Nauka trwa 2 semestry w trakcie, których studenci muszą zaliczyć 180 godzin zajęć teoretycznych. Celem kształcenia jest kompleksowe i profesjonalne przygotowanie kadr, które w przyszłości będą pracowały na stanowiskach związanych z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem środków finansowych ze źródeł europejskich. Słuchacze uzyskają wiedzę z zakresu funkcjonowania Unii Europejskiej i zarządzania różnymi projektami europejskimi. Dowiedzą się oni jakie są możliwości, formy, metody i zasady dotyczące ubiegania się o środki UE. Z uwagi na coraz to nowsze możliwości, bez wątpienia jest to przyszłościowy kierunek, którego ukończenie da absolwentom wiele możliwości zatrudnienia.

Dlaczego mielibyśmy zapisać się na studia podyplomowe? Rynek pracy nieustannie się rozwija i potrzebni są specjaliści z różnych dziedzin. Dlatego, wiele osób decyduje się na rozpoczęcie studiów podyplomowych, aby zwiększyć swoje szanse na znalezienie wymarzonej i lepiej płatnej pracy. Aby ułatwić sposób ukończenia studiów, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu kształcenia, Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego oferuje szeroką gamę kierunków studiów podyplomowych prowadzonych metodą online. Słuchacze nie muszą dojeżdżać na uczelnię, która bardzo często jest dość oddalona od miejsca zamieszkania, nie muszą też wydawać pieniędzy na transport, parking, nocleg, czy obiady. Warto podkreślić, że wszystkie profile studiów są organizowane i prowadzone w oparciu o aktualnie obowiązujące Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Poziom nauki przez e-learning jest identyczny jak na studiach stacjonarnych, więc nie musimy się martwić o jakość świadectwa, tudzież dyplom jest wydawany na tym samym wzorze MNiSW i nie posiada adnotacji o wybranej metodzie nauki.