Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna kurs

Ostatnia aktualizacja artykułu: 12 kwietnia 2021

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: https://studia-pedagogiczne.pl/kursy/122/studia/podyplomowe/edukacja-wczesnoszkolna-i-przedszkolna/src-BlogEdukWczes

Kursy zawodowe są świetnym rozwiązaniem, jeśli chcemy zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe. Z roku na rok ich popularność rośnie, ponieważ można nabyć różnorodne wykształcenie od technicznego, po uprawnienia pozwalające na pracę w szkole. Dzięki kursom zawodowym można uzyskać kwalifikacje odpowiednie do podjęcia wymarzonej pracy czy też, aby dostać awans zawodowy. Jednak nie tylko edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna kurs zawodowy może nam przynieść pożytek. Także studia podyplomowe będą świetnym wyborem.

Co prawda, aby ukończyć kurs wystarczy mieć ukończoną szkołę, co najmniej podstawową i 18 lat, ale żeby zacząć studia podyplomowe wystarczy mieć ukończone studia co najmniej I stopnia. Oznacza to, że wiele osób zamiast zapisywać się na kurs może zapisać na kolejny kierunek studiów. Kursy najczęściej trwają 2-3 semestry, tak samo jak studia podyplomowe. Ponadto zakres wiedzy uzyskanej w ten sposób również może być podobny. Przy czym po ukończeniu kursy otrzymuje się inny dokument niż po ukończeniu studiów podyplomowych. Dlatego w zależności od tego, gdzie chcemy później pracować warto przemyśleć, co będzie lepszą opcją.

Przykładowo kierunek edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna można studiować na studiach podyplomowych. Jeżeli zależy nam na pracy w przedszkolu czy w szkole warto skończyć studia potwierdzone świadectwem zgodnym ze wzorem MNiSW. Każdy kierunek dedykowany dla nauczycieli musi spełniać wymagania Ministra Edukacji Narodowej, między innymi w zakresie programu czy nauczanej liczby godzin i programu praktyk zawodowych. Ponadto MEN od nauczycieli wymaga też posiadania przygotowania pedagogicznego, które można zrealizować także na kursie lub podczas studiów podyplomowych, najważniejsze jest jednak, aby taka kwalifikacja zawodowa była poparta dokumentem.

Studia podyplomowe mogą być też bardzo wygodne. Przykładowo Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego, która jest szkołą wyższą wpisaną do ewidencji, oferuje studia podyplomowe online. Zapisać na dowolny kierunek można się w każdym momencie roku akademickiego, czy nawet podczas wakacji i od razu po opłaceniu kierunku można zacząć naukę. Taka forma nauczania jest zgodna z wymaganiami MEN. A my oszczędzamy czas i pieniądze, ponieważ nie musimy nawet wychodzić z domu, aby się uczyć, co oznacza też mniejsze koszty dojazdów.