Edukacja włączająca i integracyjna online

Edukacja włączająca i integracyjna

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie kierunku: Edukacja włączająca i integracyjna

Edukacja integracyjna i włączająca – studia podyplomowe

Nauczyciele codziennie stają przed wyzwaniami w pracy. Jednak największym wyzwaniem może być konieczność ciągłego uczenia się. W tym zawodzie nie wystarczy raz skończyć studiów, aby potem pracować w nim całe życie. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej co chwile wprowadzają jakieś zmiany, między innymi w zakresie wykształcenia, jakie nauczyciel powinien mieć, aby zajmować dane stanowisko czy też uzyskać awans.

Wiele osób zapisuje się na kolejne studia, aby poszerzać swoją wiedzę i móc pracować z dziećmi potrzebującymi więcej uwagi, diagnozowanymi z różnymi zaburzeniami czy chorobami, które utrudniają im prawidłową naukę. W Polsce jest dość dużo szkół integracyjnych czy też specjalnych, w których zatrudnia się nauczycieli nie tylko z kwalifikacjami do nauczania przedmiotu, ale i ze skończoną pedagogiką specjalną czy kierunkami jak edukacja włączająca i integracyjna.

Edukacja włączająca – kierunek, który warto wybrać

Studia podyplomowe edukacja włączająca i integracyjna online będą pomocne nie tylko w podwyższeniu kwalifikacji zawodowych, ale i w rozwijaniu swoich kompetencji pedagoga. Osoba, która zapisze się na takie studia będzie mógł pracować także jako nauczyciel wspomagający. Nie są to studia dedykowane tylko dla nauczycieli, ale też dla osób, które w przyszłości chcą w tym zawodzie pracować, ale ukończyły już chociaż I stopień studiów.

Mając świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na tym kierunku oraz inne wymagane przez MEN wykształcenie, aby pracować jako nauczyciel, można podjąć pracę w wielu placówkach edukacyjnych. Przede wszystkim są to przedszkola i szkoły integracyjne, ale też przedszkola i szkoły, które realizują program edukacji włączającej. Jednak można też znaleźć zatrudnienie w placówkach specjalnych, w tym w internatach czy domach dziecka. Oczywiście można też nadal pracować na swoim miejscu pracy i dodatkowo rozejrzeć się za godzinami w placówkach integracyjnych.

Edukacja włączająca i integracyjna studia podyplomowe. Opinie o kierunku.

Gdzie można zapisać się na takie studia? Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego ma w swojej ofercie kilkadziesiąt kierunków dla nauczycieli. A same studia są prowadzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Studiowanie online jest bardzo wygodne, zwłaszcza dla osób pracujących, dlatego studia w tym miejscu cieszą się dużą popularnością. Studia są prowadzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.