Gdzie zrobić przygotowanie pedagogiczne?

Ostatnia aktualizacja artykułu: 9 kwietnia 2021

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: https://studia-pedagogiczne.pl/oferta/src-BlogStudiaPedagogiczne

Po co i gdzie zrobić przygotowanie pedagogiczne? Przygotowując się do wykonywania zawodu najpierw musimy się go nauczyć i przyswoić teorię odnoszącą się do metodyki pracy. Zdobywamy jak najwięcej wiedzy, aby móc pracować od razu po ukończeniu danej szkoły. Bardzo ważne jest też doświadczenie zawodowe, które można zdobyć chociażby przez obowiązkowe praktyki zawodowe. Oczywiście wiele zawodów można wykonywać po prostu mając doświadczenie w pracy i nie trzeba do nich specjalnych kwalifikacji zawodowych, ale są też prace, gdzie nie da się znaleźć zatrudnienia bez legitymowania się odpowiednim dyplomem. Jednym z takich miejsc pracy jest placówka oświatowa. Aby zostać nauczycielem szkolnym trzeba posiadać odpowiednie przygotowanie zawodowe. Jest ono regulowane przez akty prawne wydawane przez Ministra Edukacji Narodowej. Obecnie najnowszym jest Rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli z dnia 1 sierpnia 2017 roku. W praktyce oznacza to, że obowiązujące tu zasady (o ile nie wskazano w treści inaczej) będą odnosić się do osób, które dopiero po tej dacie zaczną staż nauczycielski. Rozumieć należy to w ten sposób, że każda osoba, która chce zostać nauczycielem musi się do tych właśnie wymagań dostosować.

Czy są one trudne do spełnienia? Niekoniecznie. Nauczyciel zawsze musi posiadać wiedzę z przedmiotu, którego będzie nauczał. Oznacza to konieczność ukończenia studiów na kierunku zgodnym z programem nauczania takiego przedmiotu szkolnego. Przykładowo nauczyciel matematyki powinien studiować matematykę. Oprócz samego wykształcenia przedmiotowego trzeba też posiadać przygotowanie pedagogiczne. Co równie ważne nauczyciel musi mieć studia wyższe, obecnie z tytułem co najmniej magistra, czyli ukończone studia II stopnia lub studia jednolite magisterskie. Ale uwaga! Nie muszą to być studia przedmiotowe. Z powodzeniem można na przykład studiować zarządzanie i ukończyć stopień magistra, a później ukończyć studia podyplomowe z zakresu przedmiotu, którego chcemy nauczać.

Gdy wiemy już jak ważne jest ukończenie przygotowania pedagogicznego, musimy znaleźć odpowiednie miejsce do zdobycia kwalifikacji? Tutaj sprawa wygląda następująco. Najlepszą opcją będą studia podyplomowe, ponieważ Minister Edukacji Narodowej w Rozporządzeniu zapisał dokładnie, jakie warunki musi spełniać nauka tej dziedziny, aby był zaakceptowana jako kwalifikacje zawodowe. Nauka musi opierać się o wiedzę i umiejętności z dziedzin takich jak psychologia, pedagogika i dydaktyka szczególna. Samo nauczanie musi trwać co najmniej 270 godzin, a obowiązkowo trzeba też zrealizować 150 godzin praktyk zawodowych. Po ukończeniu nauki trzeba uzyskać dokument potwierdzający. Dlatego warto zapisać się na studia w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego, która te wymagania spełnia. A do tego nauka odbywa się online, co znacznie ułatwia sam proces nauczania, jak i daje oszczędność czasu. Szkoła oczywiście widnieje w rejestrze szkół wyższych, więc uzyskamy tu świadectwo odpowiadające standardom MNiSW.