Gospodarka nieruchomościami. Zarządzanie i utrzymanie nieruchomości (2 sem) online

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie kierunku: Gospodarka nieruchomościami. Zarządzanie i utrzymanie nieruchomości

Wiele osób po ukończeniu studiów licencjackich i magisterskich nadal chce się rozwijać, zdobywać nowe możliwości i kwalifikacje. Dobrym rozwiązaniem jest zapisanie się na studia podyplomowe, które pozwolą realizować się w więcej niż jednym zawodzie. Warto zwrócić uwagę na ofertę Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego. Jest to popularna uczelnia, która z sukcesami działa już prawie od 20 lat. Z pośród innych, podobnych instytucji wyróżnia ją możliwość ukończenia studiów w całości online. Uczelnia nieustannie się rozwija i wychodzi na przeciw potrzebom klientów. Dzięki rozwojowi technologii, od kilku lat studia podyplomowe realizowane są przez Internet. Absolwenci mogą zaoszczędzić mnóstwo czasu, który przeznaczyli by na dojazdy. Mogą oni realizować program w dowolnym momencie, co w żaden sposób nie koliduje z pracą zawodową i innymi obowiązkami. Dodatkowo nie ma mowy o innych opłatach oprócz czesnego. Studia są prowadzone w oparciu o wszystkie aktualnie obowiązujące normy i przepisy, a także w oparciu o Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

Bardzo ciekawym kierunkiem jest gospodarka nieruchomościami, zarządzanie i utrzymanie nieruchomości (2 sem) online. Studia skierowane są do osób, które są zainteresowane pracą na stanowisku zarządca nieruchomości. Często wybierają je architekci, developerzy, a także administratorzy budynków i pracownicy spółek mieszkaniowych. Absolwent uzyska wszelkie potrzebne kwalifikacje potrzebne, aby prowadzić obsługę nieruchomości. Może on znaleźć zatrudnienie zarówno w jednostkach samorządowych, firmach doradczych, developerskich, instytucjach samorządowych, bankach itp. Nauka trwa 2 semestry, które zostały podzielone na 288 godzin zajęć. Jak wspomniano wcześniej, student sam wybiera czas, w którym będzie realizował program, tak aby nie kolidowało to z innymi obowiązkami. Bardzo ważne jest także to, że nie trzeba czekać aż utworzy się grupa, aby rozpocząć studiowanie. Wystarczy dokonać wpłatę i rozpocząć naukę w dowolnym momencie! Dyplomy, które otrzymują absolwenci po zaliczeniu programu, niczym nie różnią się od dyplomów absolwentów studiów stacjonarnych. Nie widnieje na nich żadna adnotacja, na temat organizowania nauki metodą e-learningu.