Lista możliwości po ukończeniu przygotowania pedagogicznego online

przygotowanie pedagogiczne online

Ostatnia aktualizacja artykułu: 29 marca 2023

Praca jako nauczyciel niesie za sobą dużą odpowiedzialność pod kątem przekazywania niezwykle cennej wiedzy, rozwijania umiejętności oraz kształtowania bardzo ważnych wartości wśród uczniów. Mimo to, chętnych do rozpoczęcia swojej kariery zawodowej w tym obszarze nie brakuje.

Wielu aspirujących nauczycieli odkrywa w sobie powołanie do tego zawodu na dość wczesnym etapie, podczas gdy inni postanawiają zdobyć niezbędne kwalifikacje nieco później. Nowoczesne formy nauki pozwalają zrealizować wymagane przygotowanie pedagogiczne online, co znacznie ułatwia pogodzenie nauki z dotychczasową pracą i innymi obowiązkami. Dlaczego powinien zdobyć je każdy nauczyciel?

Uprawnienia pedagogiczne – wymóg dla nauczycieli

Pasja do nauczanej dziedziny nauki oraz posiadanie wielu cennych umiejętności ułatwiających przekazywanie wiedzy czy nawiązywanie relacji ze swoimi uczniami są bardzo ważnymi atutami. Podobnie jak empatia, opanowanie i wiele innych, istotnych w pracy nauczyciela cech charakteru.

Niestety osoba spełniająca powyższe kryteria nie może wykonywać tego zawodu bez odpowiednich uprawnień. Co więcej, nie wystarczy również ukończenie studiów wyższych bądź podyplomowych z danego obszaru, aby móc pełnić funkcję nauczyciela. Według aktualnych przepisów, kwalifikacje do zajmowania tego stanowiska posiadają osoby, które ukończyły przygotowanie pedagogiczne.

studia podyplomowe online - przygotowanie pedagogiczne

Co to jest przygotowanie pedagogiczne?

Spełnienie warunku pod kątem posiadania uprawnień pedagogicznych jest jednoznaczne z realizacją przygotowania pedagogicznego, czyli zdobyciem wiedzy oraz umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki oraz dydaktyki szczegółowej. Wymiar zajęć teoretycznych nie może być mniejszy niż 270 godzin. Aspirujący nauczyciel musi otrzymać dodatkowo pozytywną ocenę z praktyk pedagogicznych, które muszą trwać minimum 150 godzin.

Zatrudnienie nauczyciela bez przygotowania pedagogicznego

Dyrektor szkoły może zatrudnić osobę nieposiadającą przygotowania pedagogicznego (spełniającą inne wymagania pod względem kwalifikacji) tylko w wyjątkowych okolicznościach. Są to osoby rozpoczynające karierę nauczycielską, które zobowiązują się do zrealizowania przygotowania pedagogicznego w pierwszym roku swojej pracy. Zapis ten widnieje na umowie.

Przygotowanie pedagogiczne online – wiele możliwości poprowadzenia kariery zawodowej

Wychodząc naprzeciw potrzebom słuchaczy, Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego stworzyła studia podyplomowe umożliwiające zdobycie wymaganych uprawnień pedagogicznych, niezbędnych do podjęcia pracy jako nauczyciel:

  • przedmiotów lub zajęć w szkole podstawowej,
  • przedmiotów lub zajęć w szkole ponadpodstawowej,
  • teoretycznych przedmiotów zawodowych,
  • praktycznej nauki zawodu.

Podyplomowe studia pedagogiczne – zrealizuj część teoretyczną online

Słuchacze, którzy wybiorą przygotowanie pedagogiczne online stworzone przez WSKZ, mogą zrealizować część teoretyczną z każdego miejsca, które posiada dostęp do Internetu. Wygodna forma nauki pozwala nie tylko dostosować tempo realizacji kolejnych tematów do indywidualnych preferencji, ale również w łatwy sposób pogodzić zdobywanie wiedzy z innymi obowiązkami czy pracą.

Podyplomowe studia pedagogiczne podzielone są na 3 semestry, które przygotowują słuchacza ze wszystkich najważniejszych aspektów, jakie są niezbędne do pracy jako nauczyciel. W trakcie nauki poruszane zostają zagadnienia dotyczące m.in.:

  • psychologii i pedagogiki dla nauczycieli,
  • etyki zawodu nauczyciela,
  • emisji i higieny głosu,
  • warsztatu nauczyciela,
  • metodyki nauczania.

Potwierdzenie posiadanych uprawnień pedagogicznych – świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Po ukończeniu studiów podyplomowych oraz zdaniu egzaminu końcowego absolwenci otrzymują świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, które są wydawane zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dokument ten stanowi potwierdzenie zdobytej przez słuchacza wiedzy i zdobytego przez niego przygotowania pedagogicznego.

Więcej informacji na temat kierunku znajdziesz na stronie Przygotowanie pedagogiczne studia podyplomowe.