Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy Warszawa

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie kierunku: Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Chcąc poszerzyć swoje kwalifikacje, zdobyć nową wiedzę i uzyskać możliwość pracy w innym zawodzie, można zdecydować się na udział w różnych kursach i szkoleniach, lub na odbycie studiów podyplomowych. Ta druga opcja wydaje się bardziej opłacalna z wielu powodów, choćby z wyższej jakości materiału do nauki, czy też konkretniejszych kwalifikacji zawodowych. Tyczy się to m.in. kierunku zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy dostępnego w Warszawie lub metodą e-learningową.

Jest to kierunek przeznaczony dla osób, które ukończyły studia wyższe np. na kierunkach związanych z BHP i pragną rozpocząć pracę zawodową związaną z problematyką BHP w różnych przedsiębiorstwach, instytucjach państwowych, pozarządowych. Nauka trwa 224 godziny, które podzielono na dwa semestry. Studenci uzyskają kwalifikacje konieczne do wykonywania zawodu starszego inspektora do spraw higieny i bezpieczeństwa pracy. W zależności od długości stażu, będą oni mogli także podjąć pracę jako starszy lub główny specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy. Ukończenie studiów uprawnia także do prowadzenia szkoleń z zakresu BHP.

Celem nauki jest uzyskanie takiej wiedzy i umiejętności, która pozwala na organizowanie pracy służb BHP, zarządzanie bezpieczeństwem, ocenę ryzyka, zapobieganie wypadkom i awariom, organizowanie bezpiecznego miejsca pracy. Warto podkreślić, że studia pozwalają na otrzymanie naprawdę ciekawego i dobrze płatnego zawodu. Zapotrzebowanie na inspektorów do spraw higieny i bezpieczeństwa pracy jest bardzo duże. Każda firma, która zatrudnia ponad 100 pracowników, musi zatrudnić specjalistę BHP. W mniejszych firmach, jego pomoc także jest potrzebna w wielu sytuacjach dotyczących np. przygotowania regulaminu BHP, przeszkolenia pracowników.

Ten kierunek studiów podyplomowych możemy ukończyć w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego. Uczelnia ta została utworzona prawie 20 lat temu i od tamtego czasu zrzesza wokół siebie wielu studentów. Niezaprzeczalnym atutem tych studiów jest możliwość nauki online, bez wychodzenia z domu. Studenci mogą realizować program w wybranym przez siebie czasie. Z pewnością takie rozwiązanie docenią osoby, które są aktywne zawodowo i mogłyby mieć problem z pogodzeniem tradycyjnej formy nauki z pracą. Treści realizowane na platformie e-learnigowej są starannie dobrane i opracowane przez zespół specjalistów, w oparciu o Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z lipca 2019 roku. Nie musimy się więc martwić o jakość kształcenia, bowiem nauka online sprowadza się do tego samego toku nauczania co na studiach stacjonarnych – mamy te same przedmioty, tą samą liczbę godzin nauki, ten sam egzamin kończący studia i identyczne dyplomy.