Jak skutecznie nauczać matematyki?

Nauczanie matematyki - studia podyplomowe

Skuteczne przekazywanie wiedzy to wyzwanie, z którym musi zmierzyć się każdy nauczyciel. Tym bardziej, jeżeli wykładanym przedmiotem jest matematyka – niekoniecznie lubiana przez uczniów. Czy można to zmienić?

Organizacja procesu nauczania

Każdy pedagog w trakcie studiów zdobywa podstawowe umiejętności dydaktyczne, aby skutecznie edukować dzieci i młodzież. Na te działania składa się wiele czynników, trzeba jednak tak je dopasować, aby każdy z uczniów mógł na tym skorzystać. Jest to również satysfakcjonujące dla nauczyciela, gdyż jego skuteczność to clue tego zawodu, a nie każdy z przedmiotów bazuje na takich samych metodach nauczania.

Nauczanie drugiego przedmiotu

Ukończenie studiów wyższych wraz z przygotowaniem pedagogicznym daje uprawnienia do nauczania w szkole. W przypadku, gdy nauczyciel chce rozwijać swoje kompetencje, poszerzać wiedzę oraz zyskać dodatkowe możliwości dochodu – może się podjąć nauczania dodatkowego przedmiotu. Dużym wyzwaniem jest matematyka, gdyż wielu uczniów nie przepada za tym przedmiotem, nie każdy też ma ścisły umysł – stąd też właśnie istotny jest duży nacisk podczas studiów na wiedzę nie tylko merytoryczną, ale i z metodyki nauczania. 

Jak zostać nauczycielem matematyki?

Studia kierunkowe i przygotowanie pedagogiczne to wymóg niezbędny, aby nauczać przedmiotu. Jeżeli jednak nie posiada się dyplomu magistra matematyki, droga nie jest zamknięta – można studiować matematykę podyplomowo, pod kątem nauczania jej później w szkołach. Dobrym wyborem mogą być studia podyplomowe matematyka, gdzie słuchacze zdobywają niezbędną wiedzę i umiejętności aby móc pracować jako nauczyciel matematyki. Podczas studiów poruszane są takie tematy, jak:

  • wstęp do matematyki, arytmetyki,
  • analiza matematyczna, algebra elementarna, geometria szkolna,
  • kombinatoryka, statystyka, rachunek prawdopodobieństwa,
  • elementy logiki i teorii mnogości.

Powyższe informacje pozwolą poznać (lub odświeżyć) materiał, którego przyszli pedagodzy będą nauczali. Następnie zapoznają się z procesem samego nauczania:

  • organizacja procesu nauczania, 
  • diagnoza, kontrola i ewaluacja,
  • wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia,
  • praca z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych,
  • etyka zawodu i zagadnienia prawne.

Studia podyplomowe matematyki wyposażają w wiedzę merytoryczną, dydaktyczną i metodyczną w zakresie przygotowania do nauczania tego przedmiotu. Główny nacisk jest tu kładziony przede wszystkim na przedmioty specjalistyczne, związane z danym kierunkiem – jest więc to zdobywanie wiedzy merytorycznej, a także metodyki nauczania

Dla osób, które pragną zwiększać swoje kwalifikacje, ciekawą propozycją mogą być też studia podyplomowe matematyki online – także dla wszystkich zapracowanych pedagogów lub osób, które z różnych przyczyn nie mogą podjąć nauki stacjonarnie. Zajęcia odbywają się w formie indywidualnej, poprzez platformę e-learningową. Zebrane są tam wszystkie niezbędne materiały, z którymi słuchacz może się zapoznać w dowolnym miejscu i czasie. 

Matematyka cieszy się tu dużym zainteresowaniem – przedmiot ten jest nauczany na każdym etapie edukacji, istnieje więc duże zapotrzebowanie na wykwalifikowanych nauczycieli; tym bardziej, że matematyka jest podstawą do rozwijania umiejętności również w innych dziedzinach, jak np. informatyka, bez której już żadna dziedzina w nowoczesnym świecie nie jest w stanie funkcjonować. Dobry nauczyciel jest więc na wagę złota.