Jak sprawdzić przygotowanie pedagogiczne?

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: https://studia-pedagogiczne.pl/oferta/src-BlogStudiaPedagogiczne

Osoby, które chcą zostać nauczycielami muszą bardzo dobrze zaplanować swoją karierę zawodową. Warto zacząć od sprawdzenia jakie wymagania MEN będą nas obowiązywać w chwili ukończenia nauki. Obecnie obowiązuje Rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli z 1 sierpnia 2017 roku. Między innymi zmienia ono wymaganie co do wykształcenia nauczycieli w szkołach podstawowych, przedszkolach czy szkołach zawodowych. Już od kolejnego roku szkolnego, osoby które mogły zostać zatrudnione tylko z wykształceniem pozyskanym na studiach I stopnia, będę musiały legitymować się studiami II stopnia. Jednakże to nie jedyna zamian. Bardzo dużo mówi się o przygotowaniu pedagogicznym, które zostało zdefiniowane wraz z wyznaczeniem liczby godzin nauki potrzebnej do uzyskania tych kwalifikacji.

Zatem przed zapisem na takie zajęcia trzeba bardzo dokładnie sprawdzić czy spełniają wymagania formalne narzucone przez MEN. Jak sprawdzić przygotowanie pedagogiczne? Przede wszystkim takie zajęcia muszą obejmować 270 godzin nauki oraz 150 godzin praktyk zawodowych. Po ich ukończeniu trzeba też uzyskać stosowny dokument potwierdzający na przykład dyplom ukończeniu studiów. Dlatego warto zapisać się na takie zajęcia do placówki, która ma dobrą opinię i spełnia wymagania MEN, jak Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego.

Można tu zrealizować studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego lub inne studia dedykowane dla przyszłych i obecnych nauczycieli. Jednak co ważniejsze kierunki spełniają wymagania Ministra Edukacji Narodowej, choćby pod kątem liczby godzin nauki. Warto jednak wiedzieć, że są to studia za pośrednictwem platformy e-learningowej, na które możemy zapisać się w każdej chwili, obojętnie od tego, czy rok akademicki się już zaczął. Taka forma nauki też jest akceptowana przez Ministra. A sama szkoła wpisana jest do rejestru szkół wyższych.

Program nauczania obejmuje przygotowanie pedagogiczne, które obejmuje nie tylko zajęcia z pedagogiki, ale też dydaktyki, która pozwala na zastosowanie odpowiednich metod nauczania czy psychologii, aby przekazywana wiedza była dobrze odbierana przez uczniów. Na tym kierunku można się nauczyć nie tylko jak prowadzić lekcje, ale też jak się do nich przygotować. Celem tych studiów jest przygotowanie danej osoby do nauczania innych, w zależności od tego do jakiej placówki trafi jako nauczyciel. Inaczej naucza się dzieci w wieku wczesnoszkolnym, a inaczej młodzież w szkołach średnich. Choćby tych niuansów można nauczyć się studiując przygotowanie pedagogiczne. Jego celem nie jest nauka przedmiotu, który ma zostać przekazany na lekcjach w szkole przez takiego nauczyciela.