Jak udowodnić przygotowanie pedagogiczne?

Ostatnia aktualizacja artykułu: 9 kwietnia 2021

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: https://studia-pedagogiczne.pl/oferta/src-BlogStudiaPedagogiczne

Wszystkie kwalifikacje zawodowe muszą być potwierdzone stosownym dokumentem. Jednak czasami, kiedy w toku studiów mieliśmy zajęcia, a właśnie z nich potrzebne są nam kwalifikacje może być trudno udowodnić, że je mamy, ponieważ otrzymujemy dokument świadczący o ukończeniu całych studiów. W takiej sytuacji trzeba dodatkowo przedstawić plan zajęć z wyszczególnieniem ile godzin trwał kurs, z którego chcemy wykazać uprawnienia. Jednakże nie zawsze mogą one być zaakceptowane. Dlaczego? Można wyjaśnić to na przykładzie przygotowania pedagogicznego.

Jak udowodnić przygotowanie pedagogiczne? Jeśli studiowaliśmy na przykład pedagogikę logiczne może się wydawać, że takie przygotowanie mamy. Aczkolwiek nie jest to takie proste. Trzeba sprawdzić co mówi Rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji nauczycieli na temat tego przygotowania. Otóż, aby było ono ważne musi obejmować 270 godzin nauki oraz 150 godzin praktyk zawodowych. Ponadto jego odbycie musi być potwierdzone dyplomem ukończenia uczelni wyższej, innym dokumentem wydawanym na uczelni np. świadectwem ukończenia studiów podyplomowych. Jeżeli mieliśmy takie zajęcia, ale nie obejmowały one aż 270 godzin nauki to niestety nie będą one przez MEN zaliczone.

Jeśli chcemy uzyskać przygotowanie pedagogiczne najlepiej jest po prostu zapisać się na studia podyplomowe, które trwają co najmniej 270 godzin nauki oraz obejmują też konieczność odbycia praktyk pedagogicznych w ilości 150 godzin zegarowych. Dzięki temu otrzymując świadectwo ukończenia studiów podyplomowych będziemy pewni, że uprawnienia zostaną zaliczone.

Dlaczego trzeba mieć przygotowanie pedagogiczne? Zwłaszcza nauczyciele, pedagodzy czy psychologowie szkolni muszą mieć takie wykształcenie. Obecnie Minister Edukacji Narodowej wymaga posiadania wyższego wykształcenia z przygotowaniem pedagogicznym. Oczywiście kandydat do tej pracy musi też przestrzegać podstawowych norm moralnych oraz mieć warunki zdrowotne odpowiednie do wykonywania pracy nauczyciela.

Akceptowane jest ukończenie studiów wyższych w stopniu magistra z kierunku przedmiotowego i przygotowania pedagogicznego. Oczywiście można też studiować pedagogikę i mieć przygotowanie pedagogiczne w liczbie godzin ustalonej przez MEN, oraz zdobyć wykształcenie przedmiotowe na studiach podyplomowych.

Gdzie znaleźć takie studia? Z pomocą przychodzi Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego, która oferuje studia podyplomowe w formie studiów online. Są one akceptowane przez MEN, a sama szkoła wpisana jest do rejestru szkół wyższych, co oznacza, że podlega też MNiSW. Jej kwalifikacje potwierdzają przede wszystkim 20-letnie doświadczenie oraz certyfikat ISO.