Jak zdobyć przygotowanie pedagogiczne

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: https://studia-pedagogiczne.pl/oferta/src-BlogStudiaPedagogiczne

Planując swoją karierę zawodową zawsze dobrze jest wybrać zawód, który jeszcze przez długie lata będzie aktualny i da nam stabilne zatrudnienie. Oczywiście pewnych rzeczy nie da się przewidzieć. Może się okazać, że zawód który wybraliśmy dzisiaj za kolejne 5 lat przejdzie zmianę i my też będziemy musieli się do niej dostosować. Na takie dość częste zmiany narażeni są między innymi nauczyciele. Mimo, że jest to zawód mający gwarancję stałego zatrudnienia, to pojawia się wiele nowych przepisów prawnych zawartych w ustawach czy rozporządzeniach, które utrudniają zdobycie kwalifikacji zawodowych lub też wymagają ich zmianę.

Obecnie osoby, które dopiero uczą się i planują zostać nauczyciel oraz rozpocząć staż nauczycielski muszą wziąć pod uwagę Rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli z dnia 1 sierpnia 2017 roku wydane przez MEN. W tym dokumencie pojawia się wyszczególnienie nt. tego, jakie kwalifikacje i kompetencje powinna mieć osoba, która ma być zatrudniona na tym stanowisku. Podsumowując można powiedzieć, że nauczyciel musi mieć wykształcenie wyższe w stopniu magistra lub wyższym, ponieważ od kolejnego roku szkolnego, nawet osoby, które były zatrudnione z ukończonym I stopniem studiów przestaną mieć możliwość pracy w szkołach, jeśli nie podniosą wykształcenia właśnie do II stopnia lub wyższego.

Nauczyciel musi mieć wykształcenie tak zwane przedmiotowe, z zakresu przedmiotu, którego ma potem nauczać oraz przygotowanie pedagogiczne. Wbrew pozorom nawet na studiach ze specjalizacją nauczycielską można go nie uzyskać. Minister Edukacji Narodowej jasno ustalił co należy rozumieć przez przygotowanie pedagogiczne. Po pierwsze treści programowe muszą zawierać nie tylko treści pedagogiczne, ale też omawiać zagadnienia z zakresu psychologii czy dydaktyki. Po drugie taka nauka musi trwać co najmniej 270 godzin oraz trzeba zaliczyć 150 godzin praktyk zawodowych.

Jak zdobyć przygotowanie pedagogiczne? Najprościej, najpewniej i zarazem najszybciej będzie zapisać się na studia podyplomowe. Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego oferuje ten kierunek w ramach studiów podyplomowych online, które trwają 3 semestry i wymaganą liczbę godzin przez MEN. W toku studiów koniecznie trzeba też zrealizować praktykę pedagogiczną. Same studia są bardzo wygodne, ponieważ ucząc się online możemy sami ustalić plan nauki. A wiedza sprawdzana jest przez testy i egzaminy. Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego już od 20 lat naucza kolejne pokolenia pedagogów. Jednakże co jest nie mniej ważne posiada certyfikat ISO i jest wpisana do rejestru szkół wyższych. Co gwarantuje nam, że po ukończeniu studiów otrzymamy świadectwo zgodne ze wzorem MNiSW.