Jakie kwalifikacje musi mieć pomoc nauczyciela w przedszkolu?

Zdolne i utalentowane dzieci można rozpoznać już w oddziałach przedszkolnych. dzieci te w późniejszym okresie życia mają często wybitny wkład w życie społeczeństwa
dr Ewa Muzioł

Pomoc nauczyciela w przedszkolu to bardzo ważne stanowisko pracy. Jakie trzeba mieć kwalifikacje, aby zdobyć taką pracę? Obecnie w ramach Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 1 sierpnia 2017 roku bardzo dużo zmieniło się w sprawie kwalifikacji nauczycieli, w tym nauczycieli przedszkolnych.

Pomoc nauczyciela w przedszkolu – wymagania i kwalifikacje

Co ciekawe – pomoc przedszkolna nie musi być nauczycielem. Warunkiem koniecznym jest ukończenie co najmniej szkoły podstawowej i posiadanie odpowiednich umiejętności do objęcia takiego stanowiska pracy. Ale uwaga! Jeżeli oferta pracy kierowana jest do nauczycieli przedszkolnych, mimo że stanowisko pracy określono jako pomoc lub wsparcie, to konieczne będzie spełnienie wymagań jak dla stanowiska nauczyciela.

Mimo, że osoba na stanowisku pomocy może być zatrudniona wedle przepisów zawartych w Kodeksie Pracy, to tak naprawdę bardzo rzadko się to zdarza. Przedszkola pełnią bardzo ważną funkcję edukacyjną i tutaj też stawia się na wykwalifikowaną kadrę. Co prawda, osobą decyzyjną w sprawie zatrudniania pomocy nauczyciela w przedszkolu jest dyrektor placówki. Ale można powiedzieć wprost, że starając się o taką pracę warto mieć wykształcenie pedagogiczne.

Przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli – to warto wiedzieć

A co jeśli ukończyliśmy inny kierunek studiów, a nadarzyła się okazja pracować w przedszkolu? Warto wówczas ukończyć dodatkowy kierunek dający odpowiednie uprawnienia, np. Edukacja Montessori w przedszkolu i szkole.

Gdzie można zdobyć odpowiednie kwalifikacje z zakresu przygotowania pedagogicznego? Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na renomę szkoły. Choćby Wyższa Szkoła Kształcenia zawodowego posiada 20 lat doświadczenia i jakość popartą certyfikatem ISO. Ale co równie ważne spełnia wymagania Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Oferowane studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego trwają 3 semestry, czyli 270 godzin lekcyjnych oraz trzeba ukończyć 150 godzin praktyk zawodowych. Spełnia to wymagania stawiane przez MEN w Rozporządzeniu. Jednakże Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego wpisana jest do rejestru szkół wyższych oraz do spisu placówek szkoleniowych.

Warto też zwrócić uwagę, że są to studia podyplomowe dla wszystkich niezależnie od miejsca zamieszkania, ponieważ realizowane są online. Oznacza to, że można zapisać się w dowolnej chwili i od razu zacząć naukę. A sama nauka jest bardzo wygodnie zorganizowana za pośrednictwem platformy e-learningowej. Dzięki temu można pogodzić naukę z innymi czynnościami, choćby z pracą zawodową.