Jakie kwalifikacje powinien mieć nauczyciel przedszkola

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: https://studia-pedagogiczne.pl/oferta/src-BlogStudiaPedagogiczne

W wielu zawodach, aby znaleźć pracę wystarczy wykazać się umiejętnością szybkiej adaptacji do stanowiska pracy oraz doświadczeniem zawodowym lub choćby zrealizowanymi praktykami lub stażem podczas nauki. Jednak są też stanowiska pracy, gdzie potrzebne jest konkretne wykształcenie, a ponadto musi być ono zgodne z wymaganiami stosownego ministerstwa. Tak właśnie jest w wypadku nauczycieli, nawet nauczycieli przedszkolnych. Kwalifikacje do wykonywania takiej pracy muszą być zgodne z wymogami, jakie ustalił Minister Edukacji Narodowej. A same szkoły wyższe czy inne placówki oświatowe, które nauczają kierunków, po których można zostać nauczycielem również muszą spełniać wymagania MEN czy MNiSW.

Jeśli interesuje nas praca w przedszkolu warto sprawdzić jakie kwalifikacje powinien mieć nauczyciel przedszkola w chwili obecnej. Musimy liczyć się z tym, że za kilka czy kilkanaście lat znowu mogą zmienić się wymagania, dlatego dobrze jest sprawdzać zmiany na bieżąco. Chociaż póki co nic nie zapowiada wprowadzenia zmian do już obowiązującego Rozporządzenia z dnia 1 sierpnia 2017 roku. Rozporządzenie to, wydane przez MEN, szczegółowo omawia kwalifikacje wymagane od nauczycieli, w tym nauczycieli przedszkola. Osoba, która chce pracować jako nauczyciel przedszkolny musi posiadać przygotowanie pedagogiczne oraz studia stopnia I lub II lub jednolite studia magisterskie na kierunku m.in. wychowanie przedszkolne, edukacja przedszkolna itd. Przy czym ważne jest, aby taki kierunek obejmował treści nauczania z wychowania przedszkolnego lub przygotowania przedszkolnego. Dobrze jest mieć też przygotowanie do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym w ramach studiów pedagogicznych (edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka). O ile takie studia nie nastręczają trudności, to samo przygotowanie pedagogiczne może być problematyczne.

Otóż MEN odgórnie narzuca, że takich zajęć musi być co najmniej 270 godzin i trzeba dodatkowo zrealizować 150 godzin praktyk zawodowych. Oznacza to, że nie wszystkie kierunki studiów, nawet edukacja przedszkolna, spełniają warunki, aby zaliczyć nam też przygotowanie pedagogiczne. Jednakże Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego oferuje 3 semestry studiów podyplomowych online, które spełniają wszystkie wymagania MEN. Nauczanie przez e-learning też jest akceptowane. A zrobienie studiów podyplomowych online jest niezwykle łatwe i praktyczne. Ponadto osoby już pracujące czy jeszcze studiujące II stopień mogą połączyć taką naukę z pracą czy innymi studiami. Sama szkoła wpisana jest do rejestru szkół wyższych oraz jest placówką szkoleniową. Dzięki 20 letniemu doświadczeniu i certyfikatowi ISO zapewnia wysoką jakość prowadzonych zajęć.