Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej – studia kwalifikacyjne

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: https://studia-pedagogiczne.pl/kursy/122/studia/podyplomowe/edukacja-wczesnoszkolna-i-przedszkolna/src-BlogEdukWczes

Wydawać by się mogło, że im więcej mamy ukończonych szkół i kwalifikacji zawodowych, tym lepiej. Oczywiście w dzisiejszych czasach wykształcenie jest bardzo ważne, ale musi ono być konkretne. Przykładowo osoba, która chce zostać nauczycielem nie może wybierać studiów, które jej się po prostu podobają. Musi wybrać kierunek zgodny z wymaganiami Ministra Edukacji Narodowej. Na szczęście MEN nie narzuca konkretnych kierunków studiów czy szkół wyższych, w których można się uczyć, ale stawia bardziej ogólne wymagania.

Jeśli chcemy pracować w zawodzie nauczyciela musimy mieć ukończone studia II stopnia lub jednolite magisterskie na kierunku przedmiotowym lub innym. Ponadto trzeba mieć zrealizowane studia na tak zwanym kierunku przedmiotowym, czyli w ramach przedmiotu, którego potem w szkole chcemy nauczać. Każda osoba, która zaczęła lub zacznie staż nauczycielski po 1 sierpnia 2017 roku na mocny nowego Rozporządzenia MEN musi też posiadać przygotowanie pedagogiczne potwierdzone stosownym dokumentem. Tak naprawdę w praktyce wystarczy ukończyć na przykład edukację wczesnoszkolną i przedszkolną z tytułem magistra i przygotowanie pedagogiczne, aby móc pracować w roli nauczyciela przedszkolnego czy wczesnoszkolnego.

Jak można poszerzyć takie kwalifikacje? Zapisując się na studia podyplomowe język angielski w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej – studia kwalifikacyjne. Dodatkowo studiując nauczanie wczesnoszkolne języka angielskiego można mieć wyższe kwalifikacje, które będą uprawniać do uczenia dzieci języka obcego. Przydadzą się zwłaszcza, gdy w danym miejscu pracy prowadzone są lekcje językowe. Wiele przedszkoli ma takie lekcje w programie, a więc nauczyciel po edukacji przedszkolnej i wczesnym nauczaniu języka będzie chętniej zatrudniony niż tylko osoba, która ukończyła kierunek pedagogiczny.

Gdzie można znaleźć studia odpowiadające wymogom MEN? W Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego. Uczelnia ta realizuje program nauczania, który spełnia standardy MEN. Ponadto jest to szkoła dla wszystkich, niezależnie od miejsca zamieszkania, ponieważ studia odbywają się przez e-learning. Zapisujemy się przez Internet i tak też studiujemy. Oczywiście, aby ukończyć studia trzeba też się poddać sprawdzaniu wiedzy przez testy i egzaminy. Jednak po ich zaliczeniu otrzymamy świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.