Kto posiada przygotowanie pedagogiczne?

Szkoła powinna mieć możliwość uwzględniania w organizacji pracy swojej specyfiki oraz potrzeby uczniów – dr Dariusz Socha

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: https://studia-pedagogiczne.pl/kursy/618/studia/podyplomowe/przygotowanie-pedagogiczne-dla-nauczycieli-przedmiotow-lub-zajec-prowadzonych-w-szkole-podstawowej-i-ponadpodstawowej-teoretycznych-przedmiotow-zawodowych-oraz-praktycznej-nauki-zawodu/src-blogNauPrzedZaw

Praca jako nauczyciel to odpowiedzialne zadanie, którego realizacja przekłada się na rozwój innych jednostek — to od nauczyciela zależy czy rozwinie on w uczniu chęć do nauki i potencjał. Chcąc objąć to stanowisko należy rozwijać swoją wiedzę i umiejętności pedagogiczne, które można zdobyć w ramach nauki z zakresu przygotowania pedagogicznego. Kto posiada przygotowanie pedagogiczne, odpowiednie dla tego zawodu?

Kwalifikacje takie mają osoby, które zdobyły wyższe wykształcenie na poziomie minimum pierwszego stopnia oraz ukończyły studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego.

Najprostszą drogą do uzyskania pełnoprawnych kwalifikacji jest ukończenie studiów podyplomowych z zakresu przygotowania pedagogicznego w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego. Studia trwają 3-semestry i pozwalają nabyć wiedzę i umiejętności i przede wszystkim kwalifikacje zawodowe z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki ogólnej, oraz metodyki szczegółowej w powiązaniu z kierunkiem studiów i praktyką pedagogiczną. Studia na tej Uczelni realizowane są poprzez e-learning i samokształcenie — więc to słuchacz decyduje o tym, w jakich terminach loguje się na platformie dydaktycznej; może odbywać praktyki przez cały czas studiów w wybranych przez siebie placówkach, związanych z kierunkiem kształcenia.

Jest to zatem najprzyjemniejszy sposób na uzyskanie kwalifikacji potrzebnych m.in. dla nauczycieli. W ten sposób można kontynuować naukę innego kierunku stacjonarnie, pracować na etacie i jednocześnie kształcić się podyplomowo. Na takie studia można zapisać się również po zdobyciu tytułu magistra czy nawet po wielu latach od ukończenia studiów wyższych. Rozpocząć dodatkową naukę może każdy, kiedy tylko pojawi się potrzeba zdobycia tych kwalifikacji.

Dlaczego tak często polecane są studia podyplomowe na WSKZ? Uczelnia spełnia wymagania MEN i MNiSW, jest wpisana do rejestru szkół wyższych, posiada certyfikat ISO… Wielu słuchaczy z pewnością przekonuje fakt, że ma 20 lat doświadczenia w branży edukacyjnej, toteż jest to swoistą gwarancją jakości świadczonych usług.