Kurs internetowy edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

Ostatnia aktualizacja artykułu: 12 kwietnia 2021

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: https://studia-pedagogiczne.pl/kursy/122/studia/podyplomowe/edukacja-wczesnoszkolna-i-przedszkolna/src-BlogEdukWczes

Każdego roku na studia wybiera tysiące polskich absolwentów szkół pomaturalnych oraz osoby, które z jakiś powodów odłożyły kontynuację swojej nauki na później. Na rynku istnieje wiele różnorodnych kierunków z których każda zainteresowana osoba z pewnością znajdzie coś dla siebie. Wiele jednak osób z różnych względów nie może sobie pozwolić na klasyczne formy kształcenia, czyli studiowanie stacjonarne. Stąd też bardzo często w głowach przyszłych studentów istnieje pytanie czy możliwe jest kształcenie online w wybranym kierunku – dla przykładu czy istnieje kurs internetowy edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna dla osób zainteresowanych pracą w placówkach oświatowych edukacji początkowej (czyli w przedszkolach oraz w klasach od I do III Szkoły Podstawowej). Jak się okazuje w praktyce bardzo ciekawą ofertę dla takich osób przygotowała Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego, która może zaproponować studia podyplomowe z zakresu między innymi nauk społecznych – w jej ofercie można znaleźć na przykład studia podyplomowe “edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna”, które odbywają się z wykorzystaniem nowoczesnych form kształcenia (przede wszystkim e-learning).

Studia podyplomowe trwają 3 semestry i obejmują 312 godziny kształcenia oraz 150 godzin praktyk zawodowych (łącznie 462h zajęć teoretycznych i praktycznych) oraz kompleksowo przygotowują do pracy w zawodzie. Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego istnieje od prawie 20 lat i realizuję podstawę programową zgodną z m.in. aktualnym rozporządzeniem MEN. Szkoła uhonorowana została również certyfikatem ISO, poświadczającym wysoką jakość kształcenia oraz kadrę pracowników będącą wykwalifikowanymi dydaktykami. Dodatkowo szkoła posiada konkurencyjną ofertę na tle innych jednostek edukacyjnych – zarówno pod względem udogodnień dla swoich studentów, jak również pod kątem korzystnego czesnego za studia (opłaty można rozłożyć na 3 lata, a szkoła często organizuje promocje dla potencjalnych kandydatów). Wszystko to sprawia, że studia realizowane przez Wyższą Szkołę Kształcenia Zawodowego cieszą się bardzo dużą popularnością – nic w tym dziwnego, ponieważ są idealnym rozwiązaniem dla osób wymagających dla których edukacja oraz rozwój zawodowy są bardzo ważne.