Kurs pedagogiczny 270 godzin Warszawa

Ostatnia aktualizacja artykułu: 24 sierpnia 2022

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: Przygotowanie Pedagogiczne dla nauczycieli przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole podstawowej

Przygotowanie pedagogiczne jest w polskim systemie obowiązującym aktualnie uprawnieniem do nauczania w szkołach publicznych i niezbędne, aby móc pracować w zawodzie nauczyciela. Przygotowanie pedagogiczne ma określone z góry założenia. Wymaga ono udziału w zajęciach w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin oraz pozytywnie ocenionej praktyki zawodowej w wymiarze co najmniej 150 godzin praktycznych. O posiadaniu przygotowania pedagogicznego świadczy ukończenie studiów podyplomowych lub ukończenie kwalifikacyjnego kursu. Celem przygotowywania pedagogicznego jest wyposażenie osoby nauczyciela w podstawową wiedzę oraz umiejętności z zakresu pedagogiki oraz innych dziedzin nauki ściśle powiązanych z rolą nauczania (a więc między innymi podstaw psychologii ogólnej, metodyki czy dydaktyki).

Przygotowanie pedagogiczne dostępne jest w ofercie wielu szkół wyższych oraz jednostek oferujących kursy z zakresu kwalifikacji zawodowych. W ostatnim czasie kurs pedagogiczny 270 godzin odbył się na terenie Warszawy, ale z jego oferty nie mogli z pewnością skorzystać wszyscy zainteresowani. Alternatywą dla standardowych form nauki są internetowe studia podyplomowe. Wśród polecanych ośrodków i jednostek oświatowych znajduje się między innymi Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego, która na polskim rynku edukacyjnym działa już od 2001 roku. Długi czas działalności szkoły pozwolił wypracować nowoczesne formy kształcenia zdalnego, nastawione na wysoką efektywność nauki oraz elastyczność możliwość dopasowania kształcenia do indywidualnych wymagań każdego uczestnika. W trakcie studiów podyplomowych z przygotowania pedagogicznego uczestnicy mają okazję do odbycia 270 godzin dydaktycznych kształcenia (z wykorzystaniem nowoczesnej platformy e-learningowej) oraz 150 godzin praktyk zawodowych, z których mogą być zwolnieni między innymi nauczyciele czynnie pracujący już w zawodzie. Studia realizują wytyczne zgodne z wymogami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz uwzględniają aktualne wymagania względem regulacji zawodu nauczyciela oraz niezbędnego przygotowania pedagogicznego.

Uzyskanie kwalifikacji zawodowych w zakresie przygotowania pedagogicznego na studiach podyplomowych online realizowanych przez Wyższą Szkołę Kształcenia Zawodowego są przedstawione na specjalnych drukach – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Gwarantuje to wysoką jakość kształcenia oraz zasadność odbycia kursu dla wszystkich zainteresowanych. Kwalifikacje są powszechnie respektowane, dlatego też absolwenci studiów podyplomowych nie mają problemu ze znalezieniem pracy oraz rozpoczęciem swojej kariery jako nauczyciel.