Kurs pedagogiczny 270 godzin

Ostatnia aktualizacja artykułu: 12 kwietnia 2021

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: https://studia-pedagogiczne.pl/kursy/99/studia/podyplomowe/przygotowanie-pedagogiczne/src-BlogPrzygPedag

Wiele młodych osób stojących przed decyzją dotyczącej swojej przyszłej kariery zawodowej zastanawia się nad wyborem wymarzonej pracy oraz odpowiedniej ścieżki edukacji. Zawód nauczyciela cieszy się bardzo dużą popularnością wśród młodych ludzi, którzy chcą pracować w sektorze oświaty oraz edukacji. Każdy młody człowiek, który planuje rozpocząć karierę w zawodzie nauczyciela powinien doskonale zdawać sobie sprawę, że jest to bardzo wymagająca praca, która wymaga sporej dozy samodyscypliny, zaangażowania oraz umiejętności – może być ona jednak bardzo dużym źródłem satysfakcji dla osób, które dobrze sprawdzają się w swojej roli. Stanowisko nauczyciela wymaga wysoko rozwiniętych umiejętności społecznych oraz komunikacyjnych, a także cierpliwości i między innymi umiejętności rozwiązywania konfliktów.

Kolejną kwestią którą powinny rozważyć wszyscy młodzi kandydaci na stanowisko nauczyciela to konieczność uzyskania odpowiednich kwalifikacji zawodowych, które są określone zarówno w ustawie odnośnie systemu oświaty, jak i między innymi przez obowiązującą wszystkich polskich przedstawicieli edukacji tzw. Kartę Nauczyciela. Zgodnie z prawem każdy kandydat na nauczyciela powinien posiadać określone wykształcenie kierunkowe zgodne z nauczany przedmiotem oraz przygotowanie pedagogiczne, którego celem jest wyposażenie nauczyciela w minimalny warsztat umiejętności pedagogicznych oraz między innymi w elementy wiedzy psychologicznej oraz dydaktyki szczegółowej. Decydując się na odbycie przygotowania pedagogicznego, warto zwrócić uwagę na to czy kurs bądź studia podyplomowe prowadzone są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej. Tak jest w przypadku Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego, która w swojej ofercie posiada kurs pedagogiczny 270 godzin dla wszystkich kandydatów na nauczycieli, który realizuje odpowiednią podstawę programową oraz zapewnia odbycie wymaganych 270 godzin zajęć lekcyjnych oraz 150 godzin praktyki zawodowej.

Studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego są realizowane w trybie nauki zdalnej (online) z wykorzystaniem nowoczesnych form kształcenia opartych na zasadzie e-learningu. Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego od wielu lat jest obecna na polskim rynku oświatowym i cieszy się dużą renomą oraz cechuje wysokim profesjonalizmem i efektywnością nauczania. Szkoła jest wpisana do ewidencji uczelni wyższych oraz posiada uprawnienia do realizacji studiów podyplomowych z zakresu przygotowania pedagogicznego (i wielu innych kierunków). Każdy uczestnik studiów podyplomowych realizowanych w ramach zajęć w Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego po zaliczeniu swojego kierunku, otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, które wydawane jest zgodnie ze wzorem MNiSW.