Kurs pedagogiczny dla nauczycieli Bydgoszcz

Ostatnia aktualizacja artykułu: 12 kwietnia 2021

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: https://studia-pedagogiczne.pl/kursy/99/studia/podyplomowe/przygotowanie-pedagogiczne/src-BlogPrzygPedag

Praca w oświacie i edukacji pozwala uzyskać bardzo stabilne zatrudnienie, choć bywa ona trudna i wymagająca. Od kandydatów na stanowisko nauczyciela wymaga się określonych kompetencji i kwalifikacji zawodowych, które są ściśle wyznaczone przez odpowiednie ustawy oraz rozporządzenia. Na nauczycielu ciąży wiele różnorodnych obowiązków, które mogą się różnić od siebie w zależności od miejsca wykonywania pracy. Z pewnością jednak praca nauczyciela nie kończy się wraz z zamknięciem drzwi w szkole czy w innej placówce oświatowej – warto to mieć na względzie, że często nauczyciel musi pracować również “po godzinach”, czyli na przykład sprawdzać sprawdziany i kartkówki, poprawiać wypracowania czy po prostu przygotowywać materiały na zajęcia kolejnego dnia.
Mimo wszystko, praca nauczyciela cieszy się bardzo dużą popularnością. Wdzięczność uczniów i rodziców jest bezcenna, a każdy nauczyciel ma świadomość, że odgrywa bardzo ważną rolę w życiu każdego swojego ucznia i oprócz przekazywania wiedzy, odpowiada również między innymi za kształtowanie systemu poglądów oraz hierarchii wartości młodego człowieka.

Aby móc pracować w zawodzie nauczyciela w szkole publicznej bądź prywatnej oraz innych podmiotach edukacyjnych należy posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe – wśród kompetencji niezbędne jest posiadanie przygotowania pedagogicznego. Na przełomie marca i kwietnia kurs pedagogiczny dla nauczycieli odbył się między innymi w Bydgoszczy. Niestety ze względu na ograniczoną ilość miejsc, nie wszyscy mogli skorzystać z jego oferty. Alternatywą dla tego kursu są studia podyplomowe prowadzone w formie online (zajęcia z wykorzystaniem e-learningu) przygotowane przez Wyższą Szkołę Kształcenia Zawodowego (jednostkę obecną na rynku od prawie 20 lat i wpisaną do ewidencji uczelni pod numerem 208 oraz uprawnioną do prowadzenia studiów podyplomowych nadających uprawnienia zawodowe). Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego posiada rekomendację Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Czas trwania studiów podyplomowych z zakresu przygotowania pedagogicznego to 2-3 semestry.

W trakcie kursu realizowana jest podstawa programowa zgodna z wytycznymi MEN – każdy uczestnik zobowiązany jest do realizacji zajęć w wymiarze 270 godzin lekcyjnych oraz 150 godzin praktyk zawodowych. Studia podyplomowe realizowane przez Wyższą Szkołę Kształcenia Zawodowego mają charakter kwalifikacyjny i pozwalają uzyskać niezbędne uprawnienia pedagogicznego, które są niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela. Po ukończeniu studiów podyplomowych i zdaniu egzaminu końcowego każdy uczestnik otrzymuje stosowne świadectwo o ukończeniu studiów podyplomowych w zakresie “przygotowania pedagogicznego” (wydane na druku MEN).