Kurs pedagogiczny dla nauczycieli czynnych zawodowych

Ostatnia aktualizacja artykułu: 24 sierpnia 2022

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: Przygotowanie Pedagogiczne dla nauczycieli przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole podstawowej i ponadpodstawowej

Nauczyciel bez wątpienia odgrywa bardzo ważną rolę w życiu każdego człowieka. Już od najmłodszych lat w szkolnych murach spędza się bardzo dużo czasu. Każdy nauczyciel oprócz przekazywania wiedzy z zakresu swojego przedmiotu, który naucza, bardzo często stymuluje młodego człowieka do rozwoju, poszerzania swoich zainteresowań oraz pokazuje mu prawidłowe wartości i wzorce do naśladowania. To właśnie z nauczycielami każdy z nas spędza bardzo dużo czasu – najpierw w szkole podstawowej i gimnazjum (w zależności od reformy oświatowej), a następnie w szkole średniej i studiach. Nic więc dziwnego w tym, że obecnie bardzo dużo wymaga się od przedstawicieli tego zawodu, jako tych, którzy na równi z rodzicami odpowiadają za wychowanie oraz edukację każdego człowieka.

Wszelkie reformy i zmiany w oświacie, jakie nastąpiły na przestrzeni ostatnich latach miały na celu wzmocnienie systemu edukacyjnego w Polsce oraz unormowania wymagań względem nauczycieli na różnych szczeblach edukacji. W związku z tym zmianami każdy nauczyciel zobligowany jest między innymi do posiadania tzw. przygotowania pedagogicznego, które zapewnia prawidłowy sposób nauczania i przekazywania wiedzy, a także sprawowania opieki nad uczniami w różnym wieku z uwzględnieniem norm oraz zaleceń. Przygotowanie pedagogiczne powinni posiadać zarówno osoby, które w przyszłości chcą rozpocząć pracę jako nauczyciel, ale również osoby pracujące już w oświacie.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom osób związanych z edukacją i oświatą, a także z uwagi na zmieniające się potrzeby rynku, Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego przygotowała kurs pedagogiczny dla nauczycieli czynnych zawodowych, z którego mogą skorzystać również absolwenci szkół wyższych I i II stopnia oraz osoby zainteresowane poszerzeniem swojej wiedzy i umiejętności. Kurs realizowany jest w formie studiów podyplomowych online (e-learning jest obecnie jedną z najbardziej nowoczesnych form kształcenia cieszących się dużą popularnością) i trwa 3 semestry. Nauka obejmuje 420 godzin kształcenia, w tym 150 godzin praktyk, z których mogą być zwolnione osoby pracujące już czynnie w zawodzie nauczyciela.

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego jest jednostką oświatową wpisaną do ewidencji uczelni wyższych (można ją znaleźć w systemie pod numerem 208). Studia podyplomowe realizują podstawę programową oraz wytyczne Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Dzięki temu każdy zainteresowany ofertą kursu może być pewien, że w ramach studiów podyplomowych otrzyma kompleksowe przygotowanie pedagogicznego do pełnienia zawodu nauczyciela oraz będzie mógł z powodzeniem rozpocząć bądź kontynuować karierę w placówkach oświatowych.