Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: https://studia-pedagogiczne.pl/kursy/4866677/studia/podyplomowe/przygotowanie-pedagogiczne-dla-psychologow/src-BlogPrzygPsycholog

Co jakiś czas Ministerstwo Edukacji Narodowej i MNiSW wprowadzają nowe regulacje dotyczące zawodu nauczyciela, psychologa i innych stanowisk wykonywanych w placówkach oświaty. Większość ze zmian dotyczy bezpośrednio aktualizacji kwalifikacji zawodowych, bez których nie można podjąć zatrudnienia, jak i kontynuować bieżącej pracy. Dzieje się tak ponieważ powstają nowe standardy i metody pracy. I chcąc nie chcąc każdy nauczyciel czy też psycholog musi rozwijać swoją wiedzę i podnosić swoje kwalifikacje.

Przykładem jest konieczność ukończenia przygotowania pedagogicznego. Możemy nazywać to swoistym obowiązkiem, ale nie ma takiej osoby, która nie skorzystała na własnym rozwoju. Temat ten szczególnie ważny jest dla przyszłych psychologów szukających sposobu na szybsze znalezienie pracy i łatwiejszy angaż. Pomóc w tym może kurs przygotowanie pedagogicznego dla psychologów, jednak bardziej polecane są studia podyplomowe, które oferują więcej godzin lekcyjnych, lepszy materiał do nauki i wiedzę odnoszącą się do praktycznego działania podczas pracy psychologa – krótko mówiąc, studia podyplomowe lepiej przygotowują do zawodu.

Na przygotowanie pedagogiczne dla psychologów możemy zapisać się wielu placówkach edukacyjnych w Polsce, aczkolwiek nie wszystkie mogą zaproponować przyjazny dla słuchaczy proces nauki. Wszystko jest kwestią tego, czy dana uczelnia spełnia wytyczne narzucone przez MEN i MNiSW i za najważniejszy punkt stawia sobie przyjemność nauki połączoną z efektywnością nauczania. Bo chyba nie ma nic gorszego niż wkuwanie materiału tylko po to, by zdać egzamin, prawda? Pod tym stwierdzeniem może podpisać się Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego, która już przez 20 lat oferuje studia podyplomowe dla nauczycieli i psychologów.

Realizuje program zgodny z MEN i MNiSW, proponuje wysoką jakość nauczania, której niepodważalnym dowodem jest zdobyty certyfikat ISO, a to wszystko w bardzo przyjemnej formie nauki. Nie musimy przychodzić na uczelnie, zrywać się nagle z pracy lub studiów, czy też martwić o wydatki związane z dojazdem i noclegiem. Proces nauki odbywa się przez internet, co ułatwia pogodzić życie zawodowe i osobiste z edukacją. Studia są prowadzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.