Kwalifikacje nauczycielskie a przygotowanie pedagogiczne

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: https://studia-pedagogiczne.pl/oferta/src-BlogStudiaPedagogiczne

W świetle ostatnich głośnych wydarzeń dotyczących zawodu nauczyciela (mowa tutaj oczywiście o strajku nauczycieli oraz ich żądaniach względem między innymi reformy edukacji i systemu oświaty) wiele osób zaczęło się zastanawiać, jakie tak naprawdę wymagania stawiane są przed przedstawicielami tego zawodu. Jak się okazuje praca nauczyciela wcale nie jest taka różowa, jak jawi się to w oczach większości Polaków. Z pewnością jednak daje bardzo dużo satysfakcji i wciąż zawód ten zaliczany jest do stanowisk wymagających tak zwanego „powołania”. Rozmyślając o wyborze zawodu nauczyciela jako swojej ścieżki zawodowej, warto jest poznać odpowiedź napytanie czym tak naprawdę są kwalifikacje nauczycielskie oraz czym różnią się od przygotowania pedagogicznego. Kwalifikacje nauczycielskie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie są niczym innym niż potwierdzonymi kwalifikacjami umożliwiającymi naukę określonego przedmiotu (czyli skończone na przykład studia z zakresu filologii angielskiej dają podstawę do nauczania języka angielskiego w szkołach). Przygotowanie pedagogiczne jest czymś innym niż bardzo często mylone z tym pojęciem studia z zakresu pedagogiki, ale nie są z nimi tożsame. Przygotowanie pedagogiczne jest zaledwie małym wycinkiem wiedzy pedagogicznej niezbędnej do pracy w oświacie i można je uzyskać między innymi poprzez studia podyplomowe.

Dobrze jest wybrać studia podyplomowe, które gwarantują realizację podstawy programowej zgodnej z wytycznymi MEN oraz są prowadzone przez profesjonalne placówki oświatowej wpisane do rejestracji uczelni wyższych. Tak jest w przypadku studiów podyplomowych z zakresu przygotowania pedagogicznego dostępnego w ofercie Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego, która na polskim rynku edukacyjnym obecna jest już od 2001 roku i przez ten czas zdobyła szerokie doświadczenie w branży oraz wypracowała bardzo nowoczesny i funkcjonalny sposób kształcenia oparty na zajęciach prowadzonych w formie e-learningu (czyli z wykorzystaniem specjalistycznej platformy do nauki online). Taka forma nauki spełnia najwyższe standardy kształcenia oraz pozwala wykorzystać w sposób maksymalny potencjał i możliwości każdego kursanta – bez konieczności kłopotliwych dojazdów, dopasowywania swoich obowiązków do grafiku zjazdów czy uczestnictwa w całodziennych wykładach. Studia podyplomowe realizują wytyczne względem podstawy programowej oraz pozwalają uzyskać kompleksowe przygotowanie zawodowe z zakresu przygotowania pedagogicznego na druku zgodnym ze wzorem MNiSW. Nauka w trakcie studiów obejmuje 270 godzin kształcenia teoretycznego i 150 godzin praktyk oraz podzielona jest na 3 semestry.