Kwalifikacje pedagogiczne a przygotowanie pedagogiczne

Ostatnia aktualizacja artykułu: 24 sierpnia 2022

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: Przygotowanie Pedagogiczne do nauczania języka obcego

ykle kojarzony z nauczycielem. Jednak nie tylko nauczyciele w szkołach mogą mieć kwalifikacje pedagogiczne. W o wiele większej liczbie zawodów warto mieć takie kwalifikacje. Między innymi psycholog czy osoba ucząca języków obcych w prywatnych szkołach językowych powinna mieć takie kwalifikacje, aby móc pracować dodatkowo z dziećmi i młodzieżą. Jednak kwalifikacje pedagogiczne a przygotowanie pedagogiczne nie raz okazują się być dwoma różnymi rzeczami. Przede wszystkim zawsze trzeba sprawdzić co jest zapisane w rozporządzaniu Ministra Edukacji Narodowej, jeśli chcemy pracować jako pedagog – nauczyciel.

Okazuje się, że wszystkie osoby, które dopiero podejmą pracę w tym zawodzie oraz osoby, które rozpoczęły staż po 1 sierpnia 2017 roku muszą posiadać udokumentowane przygotowanie pedagogiczne. Co to oznacza? Po pierwsze chcąc podjąć pracę jako nauczyciel, nawet nauczyciel akademicki trzeba mieć ukończone przygotowanie pedagogiczne. Po drugie takie kwalifikacje można uzyskać po ukończeniu szkoły wyższej czy też zakładu kształcenia nauczycieli lub kursu kwalifikacyjnego. Jednak taka nauka musi trwać co najmniej 270 godzin teoretycznych i 150 godzin praktycznych. A same kwalifikacje muszą być potwierdzone świadectwem lub dyplomem.

Zwykle studia przedmiotowe, nawet drugiego stopnia nie obejmują przygotowania pedagogicznego. Dlatego warto już teraz pomyśleć o ukończeniu takiego kursu dodatkowo. Jednak sama szkoła musi spełniać wymagania Ministra Edukacji Narodowej czy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, aby uzyskany w niej dyplom był wartościowy i odpowiadał wymaganiom stawianym przez szkoły. Zatem gdzie warto się uczyć? Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego oferuje między innymi przygotowanie pedagogiczne jako studia podyplomowe, które trwają 3 semestry i wymagane 270 godzin nauki oraz trzeba zrealizować 150 godzin praktyk zawodowych, co również przewidziane jest w rozporządzeniu ministra. Sama szkoła wpisana jest do rejestru szkół wyższych oraz do rejestru instytucji szkoleniowych, co potwierdza jej renomę oraz gwarantuje, że poziom nauki jest wysoki, a program nauczania akceptowany przez MEN.

Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów co najmniej studiów I stopnia, a więc już po uzyskaniu tytułu licencjata można się na nie zapisać. Oczywiście można też zapisać się po ukończeniu studiów II stopnia z tytułem magistra czy inżyniera. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby uczyć się równolegle dwóch kierunków, ponieważ są to wygodne studia za pomocą platformy e-learningowej. Ucząc się przez Internet oszczędzamy czas na dojazdy czy zjazdy co weekend. A jednocześnie możemy studiować na II topniu lub po prostu pracować na cały etat.