Kwalifikacje pedagogiczne kurs

Ostatnia aktualizacja artykułu: 24 sierpnia 2022

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: Przygotowanie Pedagogiczne dla nauczycieli przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole podstawowej i ponadpodstawowej

Kurs, który pozwala na zdobycie kwalifikacji pedagogicznych ma na celu zdobycie przez słuchaczy wiedzy oraz umiejętności z zakresu dydaktyki, pedagogiki, psychologii i wielu innych powiązań dotyczących danego przedmiotu zainteresowań. Każdy z absolwentów dzięki temu jest w stanie uzyskać kompetencje oraz praktyczne narzędzia do realizacji zadań zawodowych, które służą do organizowania procesu nauczania i wychowania, projektowania rozwojowych działań edukacyjnych. Kurs pedagogiczny w formie studiów podyplomowych to szansa na poznanie metod, strategii pracy, które są zgodne ze współczesną wiedzą o uczeniu się. Dla wielu to szansa na rozwój zawodowy, wyższe zarobki, a także satysfakcję z pełnionej pracy.

Taką formę kształcenia można za sprawą funkcjonującej Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego, uczelni, która od blisko dwudziestu lat uzyskała renomę pozwalającą na wprowadzanie innowacyjnych pomysłów. Jednym z nich są studia podyplomowe pedagogiczne w formie online, które realizowane są w zakresie 270 godzin zajęć teoretycznych oraz 150 godzin praktyk. Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego została powołana do prowadzenia tego typu studiów za sprawą spełnienia wymogów zgodnych z wytycznymi stawianymi przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wszystkie prawne wymagania zostały potwierdzenie także poprzez wpis do rejestru instytucji szkoleniowych oraz rejestru szkół wyższych.

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego daje każdemu kursantowi gwarancje zdobytych kwalifikacji w postaci świadectwa, którego wartość jest w takim samym stopniu uznawana na rynku przez pracodawców, jak dokumenty potwierdzające ukończenie zajęć odbywających się formie stacjonarnej. Forma e-learningowa to efekt postępu technologicznego, a także bardziej komfortowa możliwość nauki, która z pewnością jest otwartą furtką do rozwoju dla wielu osób w dzisiejszym świecie. Świadectwo zdobyte tym sposobem jest kartą przetargową, która w oczach przyszłego pracodawcy może być decydującym argumentem do zatrudnienia. Przekazanie wiedzy w trybie online to ciekawa alternatywa dla często nużących wykładów, które nie pomagają w odpowiednim przyswajaniu wiedzy. W zamian można otrzymać internetowy odpowiednik, który daje bardziej komfortowe warunki nauczania, a także dowolność, kiedy i na jak długo kursant zasiądzie do poszerzania informacji na temat obowiązków i zadań pełnionych przez pedagogów. Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego to uczelnia, która może przyczynić się do absolutnej poprawy zasobów jakimi dysponuje współczesna polska edukacja. W niedalekiej przyszłości to właśnie studia podyplomowe w formie online staną się przepustką do uzyskania satysfakcji zawodowej.