Kwalifikacje pedagogiczne nauczycieli

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: Przygotowanie Pedagogiczne dla nauczycieli przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole podstawowej

Każda osoba, która myśli o tym, aby zostać nauczycielem w szkole podstawowej czy średniej, albo nawet nauczycielem akademickim musi bardzo dobrze zaplanować swoje wykształcenie. Od roku 2017, kiedy w życie weszło Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej, każda osoba, która chce pracować jako nauczyciel musi mieć wykształcenie pedagogiczne. Jakie kwalifikacje pedagogiczne nauczycieli są ważne? Okazuje się, że dla osób, które rozpoczną staż nauczycielski po tej dacie samo doświadczenie zawodowe nie będzie ważne.

Obecnie trzeba posiadać kwalifikacje w formie dyplomu czy świadectwo ukończenia szkoły wyższej albo kwalifikacyjnego kursu zawodowego. W praktyce oznacza to, że oprócz wykształcenia przedmiotowego, czyli ukończenia studiów wyższych w zakresie przedmiotu, którego chcemy nauczać potrzebne jest też ukończenie kolejnej szkoły i otrzymanie pisemnie potwierdzenia kwalifikacji z zakresu przygotowania pedagogicznego.

Jak uzyskać takie kwalifikacje? Najwygodniejszą metodą są studia podyplomowe w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego. Takie studia trwają trzy semestry i wymagane przez MEN 170 godzin nauki teoretycznej oraz 150 godzin praktyk zawodowych. Sama placówka wpisana jest też do rejestru szkół wyższych oraz do rejestru instytucji szkoleniowych. Co oznacza, że spełnia wymagania MEN i MNiSW. Dlaczego warto wybrać naukę właśnie tutaj? W Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego można uczyć się za pośrednictwem platformy e-learningowej. Taka forma nauki jest akceptowana przez Ministra Edukacji Narodowej, choć wciąż jest dość nowa.

Na studia podyplomowe może zapisać się każda osoba, która ukończyła co najmniej studia I stopnia. Oznacza to, że jeśli studiujemy w trybie II stopniowym, to już po zaliczeniu licencjatu możemy zapisać się na przygotowanie pedagogiczne i studiować je równocześnie ze studiami II stopnia. Oczywiście można też na studia podyplomowe zapisać się później, po ukończeniu studiów stacjonarnych.

Zapisując się na studia przez Internet po pierwsze można zapisać się w każdej chwili i już po dopełnieniu formalności zacząć naukę. Nie jest istotne czy semestr już trwa, ponieważ mamy do zrealizowania materiał na 270 godzin nauki i możemy się uczyć na bieżąco, kiedy mamy na to czas. Dlatego takie studia podyplomowe można ukończyć dość szybko. Warto jednak pamiętać, że mimo dogodnej formy nauki, to nadal są studia i trzeba pisać testy, prace zaliczeniowe oraz egzamin końcowy, aby otrzymać świadectwo ukończenia przygotowania pedagogicznego. Jednakże taka forma studiów pozwala na naukę na kilku kierunkach na raz albo po prostu na wykonywanie pracy zawodowej i dodatkowo studiowanie.