Kwalifikacje pedagogiczne pedagoga

Ostatnia aktualizacja artykułu: 24 sierpnia 2022

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: Przygotowanie Pedagogiczne dla nauczycieli przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole podstawowej

Każda osoba, która chce pracować jako nauczyciel lub pedagog musi wiedzieć, jakie wymagania trzeba spełnić, aby móc pracować w takim zawodzie. Wbrew pozorom na takie stanowiska pracy nie zatrudnia się po prostu chętnych osób. Obecnie zawód nauczyciela jest ściśle regulowany i trzeba spełniać wiele wymagań, aby móc podjąć taką pracę. Podstawą jest posiadanie wykształcenia przedmiotowego oraz tak zwanego przygotowania pedagogicznego. Oznacza to, że kwalifikacje pedagogiczne pedagoga powinny być co najmniej: studia magisterskie z zakresu pedagogiki w specjalizacji odpowiadającej pracy nauczyciela pedagoga lub też studia magisterskie z zakresu pedagogiki i studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego.

Osoba, która chce pracować jako szkolny pedagog musi mieć wykształcenie, które umożliwi jej wykonywanie zadań pedagoga szkolnego, wedle danego typu szkoły. Warto jednak wiedzieć, że nie każdy program studiów pedagogicznych obejmuje też przygotowanie pedagogiczne, które jest niezbędne, aby pracować w placówkach oświatowych. Dlatego może się okazać, że nawet osoba, która studiowała pedagogikę dziecięcą i uzyskała stopień magistra przed podjęciem pracy musi jeszcze ukończyć studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego.

Gdzie można ukończyć takie studia? Przeglądając oferty warto zwrócić uwagę na Wyższą Szkołę Kształcenia Zawodowego. Specjalizuje się ona w studiach pedagogicznych, w tym oferuje przygotowanie pedagogiczne dla pedagogów czy psychologów. Jednak co ważniejsze jest to placówka wpisana do rejestru szkół wyższych oraz do rejestru instytucji szkoleniowych, co oznacza, że ma prawo prowadzić zajęcia w tym zakresie. Bardzo przydatne jest też to, że takie zajęcia prowadzone są metodą e-learning. Minister Edukacji Narodowej dopuszcza takie zajęcia i są one równie ważne jak nauka stacjonarnie w szkole wyższej. Ponadto zapisując się na zajęcia do Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego, po zakończeniu nauki potwierdzonym zdaniem egzaminu, otrzymamy świadectwo wydawane na wzorze MNiSW.

Zajęcia z przygotowania pedagogicznego trwają aż trzy semestry. Co daje 270 godzin nauki oraz potrzebne jest zrealizowanie 150 godzin praktyk zawodowych, w dowolnie wybranej jednostce edukacyjnej. Oznacza to, że te studia spełniają wymagania ministerstw w zakresie programu nauczania. Jednak sama forma jest o wiele wygodniejsza niż uczenie się choćby na studiach niestacjonarnych. Sami wybieramy porę nauki czy też ile godzin materiału na raz zrealizujemy. Jest to bardzo wygodne, ale też efektywne. W ten sposób można uczyć się o wiele lepiej, a przede wszystkim warunki będą bardziej sprzyjające niż podczas nauki w dużej grupie akademickiej.