Kwalifikacje pedagogiczne studia

Ostatnia aktualizacja artykułu: 24 sierpnia 2022

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: Przygotowanie Pedagogiczne dla nauczycieli przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole podstawowej i ponadpodstawowej

Zawód nauczyciela wbrew pozorom jest nadal bardzo popularny i wiele osób po studiach planuje rozpocząć pracę w szkole. Jednakże ze względu na wagę tego zawodu wprowadzono ścisłe regulacje mówiąc między innymi o konkretnym wykształceniu, jakie musi mieć obecnie nauczyciel. Co więc zrobić, aby mieć odpowiednie wykształcenie do pracy w tym zawodzie?

Obecnie obowiązują nadal zapisy z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej wydanym w 2017 roku. Dlatego chcąc dokładnie wiedzieć jakie wymagania musi spełniać nauczyciel danego stopnia, warto sprawdzić oficjalny dokument. Jednak dla osób, które dopiero się uczą i studiują, aby zostać nauczycielem najważniejsze są dwa wymagania. Po pierwsze trzeba ukończyć tak zwane studia przedmiotowe, czyli w zakresie przedmiotu, który chcemy nauczać. A po drugie kwalifikacje pedagogiczne studia, które najczęściej oferowane są jako podyplomowe przygotowanie pedagogiczne. Wynika to z faktu, że w Rozporządzeniu jasno zapisano, że przygotowanie pedagogiczne obejmować musi co najmniej 270 godzin nauki oraz 150 godzin praktyk zawodowych. Zatem jest to po prostu osobny kierunek studiów, ponieważ inaczej trudno by było utworzyć program nauczania kierunku przedmiotowego, tak aby wiedzę przedmiotową nabyć i jeszcze studiować przygotowanie pedagogiczne w ramach jednego kierunku. Jednak sam fakt, iż są to studia podyplomowe może być dla studentów niezwykle korzystny. Dlaczego?

Studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego oferuje na przykład Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego. Jest to jednostka wpisana do rejestru szkół wyższych, a także do rejestru instytucji szkoleniowych. Dlatego można mieć pewność, że spełnia wymagania Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jednak Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego oferuje bardzo dogodny tryb nauki – naukę online. Taki model nauczania także jest akceptowany przez ministerstwa. Same studia podyplomowe trwają trzy semestry rozłożone na 270 godzin nauki oraz trzeba dodatkowo zrealizować 150 godzin praktyk zawodowych, co spełnia wymagania zapisane w Rozporządzeniu MEN.

Warto wiedzieć, że na studia podyplomowe można zapisać się już po ukończeniu studiów I stopnia. Oznacza to, że jeśli ktoś realizuje dwustopniowy tryb nauki w szkole wyższej, to może równolegle studiować na II stopniu kierunku przedmiotowego oraz studiować przygotowanie pedagogiczne na studiach podyplomowych. Jest to świetne rozwiązanie, aby w ciągu wymaganych 5 lat studiów nabyć wykształcenie pozwalające na pracę w zawodzie nauczyciela od razu po ich ukończeniu. Oczywiście także osoby już po studiach, które chcą zmienić kwalifikacje zawodowe także mogą zapisać się na studia podyplomowe.