Logopedia studia podyplomowe – FAQ

logopedia studia podyplomowe

Coraz częściej podczas badań przesiewowych przeprowadzanych w przedszkolach i szkołach podstawowych diagnozuje się wady wymowy u najmłodszych uczniów. Nieleczone zaburzenia mogą się utrwalić i prowadzić do poważnych konsekwencji rozwojowych. Ze względu na skalę problemu i duże zapotrzebowanie na specjalistów posiadających odpowiednie kwalifikacje, coraz więcej osób planuje zdobyć wymagane do pracy kwalifikacje. Logopedia studia podyplomowe to świetna propozycja dla aspirujących specjalistów z tego zakresu. Zobacz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące nauki.

Logopedia studia podyplomowe bez wykształcenia pedagogicznego – czy można rozpocząć naukę?

Aspirujący logopeda studia może podjąć ze względu na chęć poprowadzenia swojej ścieżki zawodowej w różnych kierunkach. Jeśli jego celem jest uzyskanie kwalifikacji logopedy, wówczas zapisując się studia podyplomowe „Logopedia” oferowane przez Wyższą Szkołę Kształcenia Zawodowego nie musi posiadać wykształcenia pedagogicznego. Zapis na studia możliwy jest jednak dla absolwentów studiów wyższych magisterskich.

W przypadku, jeśli słuchacz planuje podjąć pracę w charakterze nauczyciela logopedy, wówczas musi posiadać co najmniej studia licencjackie (w takim przypadku posiada ograniczone uprawnienia – m.in. nie może dokonywać diagnozy logopedycznej), a także dodatkowo ukończyć kierunek z zakresu przygotowania pedagogicznego.

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA PODYPLOMOWE Z LOGOPEDII I ZDOBĄDŹ WYMAGANE KWALIFIKACJE DO PRACY

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego umożliwia równoległy zapis zarówno na podyplomowe studia logopedyczne i kierunek nadający uprawnienia pedagogiczne. W takich przypadkach zostaje on objęty rabatem w wysokości 25%. Oczywiście kwalifikacje do zawodu nauczyciela uzyska także słuchacz, który już posiada przygotowanie pedagogiczne.

Jakie są wymagania wstępne, aby dostać się na studia podyplomowe z logopedii?

Logopedia studia podyplomowe to propozycja skierowana do osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych (I lub II stopnia – w zależności od chęci uzyskanych kwalifikacji). Dodatkowym wymogiem jest zaświadczenie z gabinetu logopedycznego, które potwierdzi brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu logopedy.

Aby dostać się na kwalifikacyjny kierunek z logopedii, słuchacz musi dokonać rejestracji, a także dokonać płatności w jednej z dostępnych form – jednorazowej, semestralnej lub 10 czesnych. Wniesienie pierwszej opłaty skutkuje zapisaniem się na studia w odpowiednim semestrze.

Jaki jest czas trwania studiów podyplomowych z logopedii?

Logopedia to niezwykle rozbudowany obszar nauki, a w programie znajduje się wiele zagadnień, których opanowanie okaże się niezbędne w pracy specjalisty z zakresu zaburzeń mowy. Jego realizacja trwa 4 semestry, co przekłada się na 684 godzin nauki – w tym 180 godzin zajęć praktycznych.

Jakie są koszty związane z uczestnictwem w studiach podyplomowych z logopedii?

Osoba, która chce realizować studia podyplomowe na kierunku Logopedia, dokonuje opłaty wpisowej, a także czesnego. Kwoty są znane dla słuchacza przed rozpoczęciem nauki i nie ulegają zmianie w trakcie nauki.

Czy studia podyplomowe z logopedii są dostępne w formie stacjonarnej, zaocznej, czy online?

WSKZ to uczelnia, która nie tylko podąża za trendami, ale również je wyznacza wykorzystując od wielu lat efektywną i nowoczesną formę kształcenia przez Internet. Logopedyczne studia podyplomowe słuchacze mogą również zrealizować online i skorzystać z wielu udogodnień, jakie oferuje ta forma nauki.

Jakie umiejętności i kompetencje można zdobyć podczas studiów podyplomowych z logopedii? Logopedia przedszkolna i wczesnoszkolna

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy pod kątem teoretycznym oraz praktycznym z zakresu:

  • diagnostyki zaburzeń,
  • prowadzenia terapii,
  • emisji i higieny głosu,
  • psychiatrii i neurologii dziecięcej.

W trakcie nauki słuchacze zdobędą kompetencje dotyczące wczesnej interwencji logopedycznej. Umiejętności te okażą się niezwykle przydatne szczególnie dla logopedy przedszkolnego i wczesnoszkolnego. Program studiów spełnia także standardy pozwalające zdobycie Certyfikatu Zawodowego Logopedy, który wydawany jest przez Polski Związek Logopedy.

logopedia studia online

Jakie są możliwości pracy po ukończeniu studiów podyplomowych z logopedii?

Dla absolwentów kierunku „Logopedia” karty pracy będą pewnego rodzaju materiałami pomocniczymi do pracy dziećmi, którzy są najczęstszymi pacjentami specjalistów. Osoby, które ukończą studia podyplomowe mogą podjąć pracę (w zależności od posiadanego wykształcenia) m.in. w:

  • szkołach i przedszkolach,
  • poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
  • domach dziecka,
  • ośrodkach szkolno-wychowawczych,
  • poradniach specjalistycznych,
  • prywatnych gabinetach.

Jakie formy zaliczeń są wymagane w trakcie studiów podyplomowych z logopedii?

Wielu słuchaczy zastanawia się, w jaki sposób sprawdzana jest wiedza w trakcie realizacji studiów online. Otóż semestry podzielone są na bloki tematyczne i po każdym zrealizowanym temacie słuchacze przystępują do cząstkowych testów wielokrotnego wyboru. Pod koniec każdego semestru słuchacz odpowiada na pytania egzaminacyjne, a na końcu ostatniego semestru pisze i załącza pracę dyplomową, po czym może podejść do testu generalnego.

Czy studia podyplomowe z logopedii uprawniają do wykonywania zawodu logopedy?

Aspirujący logopeda studia ukończy nie tylko z ogromną dawką cennej wiedzy i umiejętności, ale także z uprawnieniami wynikającymi z jego wykształcenia – logopedy lub nauczyciela logopedy.