Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: https://studia-pedagogiczne.pl/kursy/4866696/studia/podyplomowe/nauczanie-geografii-i-edukacji-dla-bezpieczenstwa-w-szkolach-podstawowych-i-ponadpodstawowych/src-BlogNauczGeogEDB

Jedną z profesji, w której cały czas trzeba się dokształcać, jest bez wątpienia zawód nauczyciela. Wiele osób chce pracować z dziećmi i młodzieżą, z pasji do pedagogiki. Jednakże może to być też bardzo dobry zawód, jeśli liczymy na stałą pracę. Obecnie w wielu miastach brakuje nauczycieli od podstawowych przedmiotów. Zatem jeśli mamy odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub chcemy je zdobyć, można powiedzieć, że bez problemu znajdziemy wolny etat. Minister Edukacji Narodowej ostatnim Rozporządzeniem w sprawie szczegółowych kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli zdefiniował, kto może podjąć taką pracę i jakie konkretnie wykształcenie jest potrzebne.

Okazuje się, że bardzo dużo osób, jeśli tylko by chciało, może podjąć taką pracę, nawet po krótkim dokształceniu się na studiach podyplomowych. Wedle tego Rozporządzenia, nauczyciele muszą mieć ukończone studia przedmiotowe. Przykładowo osoba, która chce nauczać geografii musi mieć ukończone studia z tej dziedziny. Co jeszcze jest potrzebne? Minister Edukacji Narodowej wymaga od nauczycieli posiadania przygotowania pedagogicznego w określonej liczbie godzin. Ten warunek można spełnić choćby przez ukończenie studiów podyplomowych. Zatem praktycznie każda zainteresowana osoba tym zawodem obecnie ma możliwość go podjąć.

A jakie możliwości rozwoju mają nauczyciele? Dla nich też przygotowano szereg kierunków na studiach podyplomowych, które zapewnią im możliwość pracy jako nauczyciela kilku przedmiotów. Popularne są choćby studia podyplomowe Nauczanie geografii i edukacji dla bezpieczeństwa w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych online, które dają uprawnienia do nauczania dwóch kolejnych przedmiotów. Są one w ofercie Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego, czyli uczelni, która działa już od 20 lat i wyedukowała tysiące nauczycieli. Same studia są prowadzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Dlatego też można powiedzieć, że studiowanie na tej uczelni jest najbardziej odpowiednie dla nauczycieli.