Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach branży ceramiczno-szklarskiej (CES) online

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: https://studia-pedagogiczne.pl/kursy/4866730/studia/podyplomowe/nauczanie-przedmiotow-zawodowych-w-ramach-branzy-ceramiczno-szklarskiej-ces/src-BlogCeramSzklar

Rynek pracy ciągle się zmienia, jednak niektóre zawody nigdy się nie zestarzeją. Dlatego zapotrzebowanie na część fachowców nie zanika, a z tego powodu dużo osób chce kształcić się w danym kierunku. To prowadzi do kwintesencji sprawy – potrzebni są również nauczyciele przedmiotów zawodowych, którzy będą przekazywać swoją wiedzę uczniom. Jednym z takich kierunków jest branża ceramiczno-szklarska. Chcąc mieć uprawnienia do uczenia przedmiotów z tej tematyki należy ukończyć kierunek Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia – Branża ceramiczno- szklarska (CES) online, który realizowany jest między innymi w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego. Uczelnia ta odznacza się 20-letnim doświadczeniem oraz certyfikatem ISO. Dlaczego warto wybrać ten kierunek?

Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia – Branża ceramiczno- szklarska (CES) jest kierunkiem skierowanym do osób, które mają już przygotowanie pedagogiczne i chcą zdobyć kwalifikacje do nauczania konkretnych przedmiotów zawodowych z branży ceramiczno-szklarskiej. Omawiany kierunek łączy w sobie wiele dziedzin wiedzy, jest bardzo interdyscyplinarny. Zgłębia nie tylko zagadnienia związane z przemysłem, ale również z dziedzinami takimi jak matematyka, fizyka czy chemia. Absolwent tego kierunku będzie miał zatem rozległą oraz fachową wiedzę, dzięki której będzie mógł poświęcić się pracy pedagoga przedmiotów zawodowych. Całość składa się 3 semestrów, które obejmują aż 410 godzin zajęć. Warto dodać, że 90 godzin to zajęcia praktyczne, które są niezbędne do zdobycia umiejętności potrzebnych do prowadzenia zajęć w szkole.

Same studia proponowane przez Wyższą Szkołę Kształcenia Zawodowego to najlepsza oferta na rynku, a dodatkowo mają one bardzo ciekawą formę. Mianowicie student uczy się za pośrednictwem platformy e-learningowej online. W ten sposób można wybrać czas, w którym będą realizowane zagadnienia. Jednocześnie do dyspozycji jest wiele materiałów do nauki oraz kadra wykwalifikowanych nauczycieli. Taki tryb studiowania pozwala na łączenie pracy oraz nauki, jest bardzo wygodny także ze względu na brak dojazdów na uczelnię, jest to szczególnie ważne dla tych osób, które chcą pozostać aktywne zawodowo i jednocześnie rozwijać swoje kwalifikacje.

Studia są prowadzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.