Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: https://studia-pedagogiczne.pl/kursy/148/studia/podyplomowe/nauczanie-wiedzy-o-spoleczenstwie-i-wychowania-do-zycia-w-rodzinie-w-szkolach-podstawowych-i-ponadpodstawowych/src-BlogWOSWychow

Zapisując się na studia pierwszego stopnia nie każda osoba jest przekonana, że zawód którego będzie się uczyć jest dla niej. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby zmienić plany i zacząć kolejne studia. Ale co jeśli okaże się, że już po ukończeniu studiów magisterskich nie spełniamy swojego powołania? Aby nie tracić lat spędzonych w szkole wyższej, można po prostu zapisać się na studia podyplomowe. Dają one możliwość studiowania na kompletnie innym kierunku i zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych. Wiele osób traktuje je jednak jako poszerzenie swojej wiedzy lub też zdobycie kolejnych kwalifikacji potwierdzonych dokumentem. Niestety w niektórych miejscach pracy nie wystarczy doświadczenie zawodowe czy wiedza praktyczna, którą się cechujemy na co dzień. Trzeba mieć dokument, który tę wiedzę potwierdzi.

Zwłaszcza w zawodzie nauczyciela bardzo ważne jest potwierdzenie wykształcenia. Najnowsze Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykształcenia, jakim muszą się legitymować nauczyciele, jasno ustala normy, które przewidują posiadanie konkretnej wiedzy i specjalizacji. Jednak, gdy chcemy nauczać kolejnego przedmiotu, ścieżka do przejścia już nie jest taka trudna. W tym przypadku wystarczą studia podyplomowe z nauczania tego przedmiotu albo kilku. Wiele osób zapisuje się na studia, które umożliwiają uczenie aż dwóch kolejnych przedmiotów, a nie tylko jednego.

Studia podyplomowe Nauczanie wiedzy o społeczeństwie i wychowania do życia w rodzinie w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych online to jeden z popularnych kierunków, ponieważ oba te przedmioty znajdziemy na stałe w programie nauczania. Na ten kierunek można zapisać się w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego, która działa już od 20 lat i ma w swojej ofercie bardzo dużo innych kierunków dedykowanych pracownikom oświaty. Na tej uczelni studia są prowadzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Co oznacza, że po ich ukończeniu otrzymamy stosowne wykształcenie do uprawiania tego zawodu.