Nauczyciel kontraktowy – zarobki, typy umów i zadania

nauczyciel kontraktowy studia pedagogiczne

Droga zawodowa awansu dla nauczycieli obejmuje aktualnie trzy stopnie. Każdy z nich nie tylko poszerza zakres kompetencji pracownika, ale zazwyczaj wpływa na większy zakres jego obowiązków. Osoba zatrudniona na wyższym stopniu może jednak liczyć również na wyższe wynagrodzenie. Dla osoby zatrudnionej jako nauczyciel kontraktowy zarobki mogą okazać się świetną motywacją, aby dalej piąć się po szczeblach rozwoju na tym stanowisku. W tym artykule przyjrzymy się zarobkom nauczyciela kontraktowego i jego zadaniom zawodowym.

Stopnie awansu zawodowego nauczyciela

Jeszcze do niedawna w Karcie Nauczyciela istniał czterostopniowy system awansu zawodowego, który przewidywał stanowiska nauczyciela:

 • stażysty,
 • kontraktowego,
 • mianowanego,
 • dyplomowanego.

ZAPISZ SIĘ NA PODYPLOMOWE STUDIA PEDAGOGICZNE I ZDOBĄDŹ WYMAGANE KWALIFIKACJE DO PRACY JAKO NAUCZYCIEL

Po nowelizacji przepisów zmniejszeniu uległa liczba stopni awansu poprzez usunięcie z Karty Nauczyciela stopnia nauczyciela stażysty i stopnia nauczyciela kontraktowego, który od 2022 roku traktowany jest jako nauczyciel początkujący.

Ile zarabia nauczyciel kontraktowy (początkujący)  – wiele składowych

Zmianom nie uległy jednak składowe pensji osoby zatrudnionej na stanowisku nauczyciela. Na jego wypłatę składa się nie tylko wynagrodzenie zasadnicze, ale również:

 • dodatki – m.in. motywacyjne, za wysługę lat, funkcyjne (np. dla wychowawców klasy),
 • wynagrodzenia za zastępstwa i nadgodziny,
 • nagrody i inne świadczenia, które wynikają ze stosunku pracy.

Ważne nie tylko kwalifikacje pedagogiczne

Wynagrodzenie zasadnicze jest z kolei uzależnione od takich czynników, jak stopień awansu zawodowego, posiadane kwalifikacje pedagogiczne czy wymiar godzinowy obowiązkowych zajęć. Na wysokość dodatków wpływa z kolei okres zatrudnienia nauczyciela czy jakość świadczonej przez niego pracy. Różnice w pensji osób zatrudnionych na tym samym stanowisku mogą wynikać również z rodzaju placówki oświatowej czy regionu kraju.

nauczyciel kontraktowy zarobki

Nauczyciel kontraktowy zarobki

Wiele osób zastanawia się więc, ile zarabia nauczyciel kontraktowy (początkujący). W 2023 roku minimalne wynagrodzenie nauczyciela, który znajduje się na początku swojej drogi zawodowej wynosi 3690 zł brutto. Z kolei średnia pensja wynosi około 4777 zł brutto.

Jaki rodzaj umowy dla nauczyciela kontraktowego (początkującego)?

O formie zatrudnienia nauczyciela decyduje przede wszystkim jego stopień zawodowy. Według Karty Nauczyciela stosunek pracy z osobą, która rozpoczyna pracę w szkole i nie posiada stopnia awansu zawodowego, a posiada wymagane wykształcenie pedagogiczne, nawiązywany jest w oparciu o umowę o pracę na czas określony – są to 2 lata szkolne. Nauczyciel początkujący, który posiada co najmniej dobrą ocenę pracy, a także minimum 2-letni staż pracy w szkole, zostaje zatrudniony na czas nieokreślony.

Nauczyciel, który w trakcie 6 lat od momentu rozpoczęcia odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela nie uzyskał awansu na nauczyciela mianowanego, może być zatrudniony na jeden rok szkolny. Taka umowa może być zawarta kilkukrotnie.

Zadania zawodowe, czyli praca w szczególnych warunkach nauczyciela kontraktowego (początkującego)

Z każdym rokiem chętnych do zdobycia wykształcenia pedagogicznego nie brakuje. Wiele osób odkrywa w sobie powołanie do pracy dydaktycznej pomimo dużej odpowiedzialności i szerokiego zakresu obowiązków. Pracę w szczególnych warunkach nauczyciel wykonuje z uwagi na liczebność grup, w których znajdować się może około 25 uczniów.

Wbrew pozorom zakres zadań zawodowych nauczyciela jest dość szeroki i obejmuje m.in.:

 • planowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • opracowywanie materiałów niezbędnych do realizacji programu nauczania,
 • ewaluację postępów uczniów,
 • udzielanie wsparcia i konsultacji,
 • współpracę z rodzicami i opiekunami,
 • opracowywanie i realizację planów nauczania,
 • dbanie o bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć.

Przygotowanie pedagogiczne – niezbędne dla nauczyciela początkującego

O ile zakres obowiązków dla nauczycieli początkujących może się różnić w zależności od specyfiki danej placówki czy danego przedmiotu, o tyle niezależnie od innych aspektów, konieczne jest posiadanie przez osobę na tym stanowisku przygotowania pedagogicznego.

Dzięki Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego aspirujący nauczyciel może zdobyć je dzięki realizacji studiów podyplomowych „Przygotowanie Pedagogiczne dla nauczycieli przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole podstawowej i ponadpodstawowej, teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz praktycznej nauki zawodu„.
.