Pedagogika leczniczo-terapeutyczna dla pedagogów specjalnych Lublin

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: https://studia-pedagogiczne.pl/kursy/702/studia/podyplomowe/pedagogika-leczniczo-terapeutyczna-dla-pedagogow-specjalnych/src-BlogPedLecznicza

Przed każdym pedagogiem i nauczycielem codziennie stawiane są nowe wyzwania. Dzieci i młodzież są niezwykle podatne na wpływ społeczeństwa, co może przyczyniać się do zmiany ich zachowania, a przez to powodować trudności wychowawcze i edukacyjne. Są też uczniowie, którzy mają większe potrzeby edukacyjne spowodowane chorobą, uszczerbkiem na zdrowiu czy po prostu niepełnosprawnością intelektualną. Również takie osoby potrzebują odpowiednich metod edukacji, ale i terapii czy rehabilitacji, aby móc się rozwijać najlepiej, jak tylko mogą. Za to wszystko odpowiada pedagog lub pedagog specjalny, których zadaniem jest prowadzenie zajęć edukacyjnych, wychowawczych, jak również terapeutycznych.

Nie każda osoba, która skończyła pedagogikę ma uprawnienia do prowadzenia takich zajęć czy nawet układania ich planu. Obecnie Minister Edukacji Narodowej bardzo restrykcyjnie narzuca kwalifikacje zawodowe, jakie powinna mieć osoba pracująca na konkretnym stanowisku w oświacie. Nawet pedagog specjalny, który chce zajmować się leczeniem i terapią, musi uzyskać w tej dziedzinie odpowiednie kwalifikacje. Na szczęście nie jest to trudne. Mając już uprawnienia do pracy pedagoga wystarczy zapisać się na studia podyplomowe, aby pogłębić swoją wiedzę i uzyskać wymagany dokument potwierdzający kompetencje zawodowe.

Na takie studia zgodne z wymaganiami Ministra Edukacji Narodowej oraz MNiSW można zapisać się w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego. Dostępne są między innymi studia podyplomowe Pedagogika leczniczo-terapeutyczna dla pedagogów specjalnych w Lublinie, ale przede wszystkim można zapisać się na studia podyplomowe realizowane przez e-learning. Oznacza to wygodne studiowanie przez internet. Wiele osób wybiera tę metodę nauki, ponieważ na studia online można zapisać się w każdej chwili, bez patrzenia kiedy zaczyna się rok akademicki czy nowy semestr. Przez to można zdobyć kwalifikacje zawodowe w momencie, kiedy są one potrzebne.

Na tej uczelni studia są prowadzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Po ukończeniu studiów otrzymamy świadectwo potwierdzające ukończenie studiów podyplomowych na konkretnym kierunku, które wydawane jest na dokumencie zgodnym ze wzorem MNiSW. Taki dokument będzie więc uznawany w każdej placówce oświatowej.