Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli – przygotowanie pedagogiczne w formie online

Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli - przygotowanie pedagogiczne

Przygotowanie pedagogiczne to element niezbędny, aby móc pracować jako nauczyciel, lecz nie tylko – każda osoba, która pragnie edukować dzieci i młodzież bądź też sprawować nad nimi opiekę, musi posiadać odpowiednie kwalifikacje. Jak można je uzyskać?

Przygotowanie pedagogiczne – co to właściwie jest?

Nauczanie wymaga odpowiednich predyspozycji; jednakże poza empatią i cierpliwością, którą powinien charakteryzować się każdy nauczyciel, niezbędna jest umiejętność przekazywania wiedzy w sposób skuteczny. Znajdują tutaj zastosowanie odpowiednie metody i narzędzia, które wspomagają pracę pedagoga w jego codziennej pracy, a ich znajomość potwierdzona jest odpowiednim dokumentem – dzięki temu można podjąć zatrudnienie na stanowiskach związanych z nauką oraz sprawowaniem opieki nad nieletnimi w różnego rodzaju placówkach oświatowych. Stąd też przygotowanie pedagogiczne wymagane jest do pracy nie tylko jako nauczyciel w szkole, ale także:

 • pedagog,
 • psycholog szkolny,
 • opiekun przedszkolny,
 • instruktor praktycznej nauki zawodu,
 • bibliotekarz szkolny,
 • szkolny doradca zawodowy,
 • wychowawca w schroniskach dla nieletnich, zakładach poprawczych, internatach,
 • na innym stanowisku w zakresie sprawowania opieki nad nieletnimi w placówkach publicznych.

Głównym celem tych kwalifikacji jest uzyskanie podstawowych umiejętności pedagogicznych, na które składa się przygotowanie z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej, gwarantujące zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu nauczyciela.

Co się składa na kwalifikacje pedagogiczne?

Przygotowanie pedagogiczne to zbiór umiejętności, pozyskanych na przykład podczas podyplomowych studiów pedagogicznych. Dzięki nim przyszły pedagog uzyskuje wiedzę, w jaki sposób przeprowadzać zajęcia edukacyjne, w jaki sposób się do nich przygotować, jakie będa najlepsze materiały do nauki i jak je wykorzystać, aby były skuteczne. Słuchacze uczą się też, w jaki sposób efektywnie przekazywać wiedzę, poznają też metodykę kształcenia w zakresie danego przedmiotu. 

Aby nauczać dzieci i młodzież w szkole, niezbędne jest również wykształcenie wyższe co najmniej I stopnia. Dopiero dyplom ukończenia studiów wyższych wraz z potwierdzonymi kwalifikacjami pedagogicznymi dają komplet dokumentów niezbędnych do podjęcia pracy w oświacie. 

Przygotowanie pedagogiczne – dla kogo?

Podyplomowe studia pedagogiczne skierowane są nie tylko do osób, które planują pracę jako nauczyciel. Nauki na tym kierunku mogą się podjąć również osoby, które:

 • pracują już w zawodzie jako nauczyciel, nie posiadają jednak przygotowania pedagogicznego,
 • pragną podnieść swoje kompetencje zawodowe poprzez doskonalenie i wzbogacenie swojego warsztatu zawodowego,
 • posiadają przygotowanie merytoryczne do nauczania danego przedmiotu lub rodzaju zajęć, potrzebują jednak uzupełnić swoje kwalifikacje,
 • chcą podjąć zatrudnienie w oświacie.

Osoby, które zastanawiają się, jak zostać nauczycielem po innych studiach niż pedagogiczne, również znajdą tutaj odpowiedź – jest nią właśnie zdobycie przygotowania pedagogicznego.

Doskonalenie zawodowe nauczycieli

Osoby, które zostały zatrudnione na stanowisku nauczyciela, lecz nie posiadają przygotowania pedagogicznego, będą mogły dalej nauczać jedynie w przypadku uzyskania niezbędnych kwalifikacji. Uzyskanie więc przygotowania pedagogicznego to gwarancja nie tylko dalszego zatrudnienia, ale także i rozwoju – warto pamiętać, że kwalifikacje pedagogiczne to punkt wyjścia do dalszego kształcenia na specjalistycznych kierunkach pedagogicznych, które pomogą rozwijać zainteresowania oraz uzyskać nowe kompetencje i możliwość awansu.

W przypadku pracy zawodowej bądź innych zobowiązań, które mogą utrudnić podjęcie decyzji o uzyskaniu kwalifikacji, dobrym rozwiązaniem może być kształcenie online. Taka forma studiów pozwala na indywidualną naukę, w miejscu i czasie dogodnym dla słuchacza. Dzięki temu rozwój kariery jest w zasięgu ręki, nie kolidując z dotychczasowymi zajęciami.