Bibliotekoznawstwo (3 sem)

Cena: 380 zł (czesne)
Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 3

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 615 opinii
9.6
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Bibliotekoznawstwo

 

Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Charakter studiów: studia kwalifikacyjne

 

Z wykorzystaniem metod kształcenia: online (e-learning)Podstawa prawna kształcenia: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 września 2023 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2023 poz. 2102) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450 ze zm.).

 

Cel:

Studia umożliwiają absolwentom uzyskanie kwalifikacje do pracy w bibliotece szkolnej, bibliotece prowadzonej przez inną niż szkoła placówce oświatowej oraz w bibliotekach naukowych i publicznych.

Celem studiów jest dostarczenie kompleksowej wiedzy, umiejętności, a także kompetencji społecznych w zakresie wszystkich złożonych obszarów pracy bibliotekarskiej, od ewidencji i katalogowania do metodyki pracy z czytelnikiem indywidualnym i zbiorowym (w tym niepełnosprawnym). Ukierunkowane są na szeroko pojęty warsztat informacyjny, oświatowy i naukowy.

 

Czas trwania:

 Studia podyplomowe na kierunku "Bibliotekoznawstwo" można realizować w dwóch wariantach:

- studia 2-semestralne - 275 godzin, w tym 60 godzin praktyk (umożliwiają zdobycie uprawnień do wykonywania zawodu bibliotekarza). Link do kierunku w wersji 2-semestralnej: https://studia-pedagogiczne.pl/kursy/104/studia/podyplomowe/bibliotekoznawstwo-2-sem;

- studia 3-semestralne dla nauczycieli - 376 godzin, w tym 90 godzin praktyk (umożliwiają zdobycie uprawnień do wykonywania zawodu bibliotekarza i nauczyciela-bibliotekarza).

 

Uzyskane kwalifikacje:

Studia podyplomowe na kierunku "Bibliotekoznawstwo (3 sem)" mają charakter kwalifikacyjny. Program kształcenia zgodny jest z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia wymagania określone Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 1450 ze zm.) w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Ukończenie wskazanego kierunku umożliwia jego absolwentom uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela-bibliotekarza w szkołach i placówkach oświatowych oraz bibliotekarza w bibliotekach naukowych i publicznych. 

 

Wymagania:

Studia przeznaczone są dla osób, które:

- legitymują się ukończeniem studiów wyższych (co najmniej I stopnia). Wówczas kierunek ten umożliwia jego absolwentom uzyskanie uprawnień do zajmowania stanowiska bibliotekarza w bibliotekach innego typu niż szkolne czy pedagogiczne

lub

- legitymują się ukończeniem studiów wyższych oraz posiadają przygotowanie pedagogiczne. Wówczas kierunek ten umożliwia jego absolwentom uzyskanie uprawnień do zajmowania stanowiska nauczyciela-bibliotekarza w szkołach i placówkach oświatowych oraz bibliotekarza w bibliotekach naukowych i publicznych.

W przypadku braku posiadania przygotowania pedagogicznego, Uczelnia WSKZ umożliwia słuchaczom zapisanie się na dwa kierunki jednocześnie. Zapisując się równolegle na dwa kierunki, słuchacz otrzymuje rabat w wysokości 25% na kierunek z zakresu przygotowania pedagogicznego.

Celem uzyskania rabatu zachęcamy do dokonania rejestracji i opłacenia pierwszego kierunku, który nie jest przygotowaniem pedagogicznym.

Kolejno w panelu studenta, prosimy o przejście do zakładki "Moje wykształcenie", kliknięcie "Potwierdź posiadanie przygotowania pedagogicznego” oraz "Nie posiadam przygotowania pedagogicznego". Następnie należy wypełnić ankietę i wybrać kierunek z zakresu przygotowania pedagogicznego, a bonifikata w wysokości 25% naliczy się automatycznie.

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o napisanie wiadomości mailowej na adres: kontakt@studia-pedagogiczne.pl
| Pobierz program kierunku