Bibliotekoznawstwo (3 sem)

Cena: 360 zł (czesne)
Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 3

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 615 opinii
9.6
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Bibliotekoznawstwo

 

Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Charakter studiów: studia kwalifikacyjne

 

Z wykorzystaniem metod kształcenia: online (e-learning)Podstawa prawna kształcenia: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450).

 

Cel:

Studia nadają kwalifikacje do pracy we wszystkich typach bibliotek, ze szczególnym uwzględnieniem sieci bibliotek szkolnych i pedagogicznych, w charakterze nauczyciela-bibliotekarza (studia 3-semestralne).

Celem studiów jest dostarczenie kompleksowej wiedzy, umiejętności, a także kompetencji społecznych w zakresie wszystkich złożonych obszarów pracy bibliotekarskiej, od ewidencji i katalogowania do metodyki pracy z czytelnikiem indywidualnym i zbiorowym (w tym niepełnosprawnym). Ukierunkowane są na szeroko pojęty warsztat informacyjny, oświatowy i naukowy.

 

Czas trwania:

Program kształcenia realizowany jest poprzez:

- studia trzysemestralne - 360 godzin w tym 90 godzin praktyk (studia kwalifikacyjne dla nauczycieli-bibliotekarzy).

 

Uzyskane kwalifikacje:

Studia podyplomowe z zakresu „Bibliotekoznawstwa” mają charakter kwalifikacyjny.

Studia trzysemestralne - nadają uprawnienia do zajmowania stanowiska nauczyciela-bibliotekarza w szkołach i placówkach oświatowych.

Absolwenci kierunku otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdzające uzyskanie kwalifikacji zawodowych.Nazwa zawodu:
 Nauczyciel bibliotekarz (studia trzysemestralne). Kod zawodu: 235904 (studia trzysemestralne)

Według klasyfikacji zawodów i specjalności opracowanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Wymagania:

Studia przeznaczone są dla osób, które:

- legitymują się ukończeniem studiów wyższych. Wówczas absolwenci tego kierunku uzyskują kwalifikacje do pracy w bibliotekach innego typu niż szkolne czy pedagogiczne.

lub

- legitymują się ukończeniem studiów wyższych oraz posiadają przygotowanie pedagogiczne. Wówczas absolwenci tego kierunku uzyskują uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela-bibliotekarza.

W przypadku braku posiadania przygotowania pedagogicznego, Uczelnia WSKZ umożliwia słuchaczom zapisanie się na dwa kierunki jednocześnie. Zapisując się równolegle na dwa kierunki, słuchacz otrzymuje rabat w wysokości 25% na kierunek z zakresu przygotowania pedagogicznego.

Celem uzyskania rabatu prosimy o napisanie wiadomości mailowej przed dokonaniem płatności za kierunek z zakresu przygotowania pedagogicznego na adres: kontakt@studia-pedagogiczne.pl

Pobierz program kierunku