Przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole online

Ostatnia aktualizacja artykułu: 9 kwietnia 2021

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: https://studia-pedagogiczne.pl/kursy/459/studia/podyplomowe/przeciwdzialanie-agresji-i-przemocy-w-szkole/src-BlogPrzecAgres

Agresja oraz przemoc w szkole to zachowania, które trzeba bezwzględnie eliminować. Jest to jednak niemożliwe bez poznania przyczyn oraz mechanizmów prowadzących do występowania takich zjawisk. Ogromną rolę odgrywa także zapewnienie odpowiedniej opieki ofiarom, a także pomoc dzieciom, które dopuściły się agresywnych działań. Z tego powodu dla wszystkich pedagogów, którzy chcą poszerzyć swoje umiejętności w tym zakresie przydatne będą studia podyplomowe Przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole online. Jaką wiedzę otrzymuje słuchacz tego kierunku?

Zapewnienie bezpieczeństwa oraz eliminowanie agresji zaczyna się od rozpoznawania oraz przeciwdziałania powstawania czynników, które sprzyjają powstawaniu przemocy w szkole. Studenci dobędą zatem wiedzę dotyczącą tych zagadnień, a ponadto nauczą się odpowiednio reagować na zaistniałe incydenty. Oprócz tego w działaniach prewencyjnych ważne jest integrowanie młodzieży oraz diagnozowanie i przywidywanie potencjalnych zagrożeń. Wszystkie te informacje można poznać na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego, gdzie prowadzony jest kierunek Przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole. Adresowany jest on do nauczycieli, wychowawców oraz pedagogów pracujących z dziećmi na każdym etapie edukacji i chcących rozszerzyć swoje kwalifikacje.

Studia mają charakter doszkalający i trwają 2 semestry, w trakcie których student przepracuje 172 godziny zajęć na platformie e-learningowej. Po ukończeniu tego kierunku absolwent zdobędzie umiejętności i kwalifikacje pozwalające mu pracę w ośrodkach wychowawczych, poradniach pedagogiczno – psychologicznych oraz ośrodkach terapii uzależnień czy organizacjach, które pomagają osobom uzależnionym oraz współuzależnionym. Zaletą studiowania on-line jest całkowita niezależność i możliwość realizacji treści w dowolnym momencie, a także niskie koszty. Skuteczność tej metody jest zagwarantowana przez certyfikat ISO, a 20-letnie doświadczenie Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego pozwala mieć pewność, że studia prowadzone są na najwyższym poziomie merytorycznym.

Studia są prowadzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.