Przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole Warszawa

Ostatnia aktualizacja artykułu: 9 kwietnia 2021

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: https://studia-pedagogiczne.pl/kursy/459/studia/podyplomowe/przeciwdzialanie-agresji-i-przemocy-w-szkole/src-BlogPrzecAgres

Agresja i przemoc w szkole to bardzo powszechny problem. Można się z nim spotkać w niemal każdej placówce. Jest to negatywne zjawisko, u którego podstaw leży wiele przyczyn. Może ono przyjąć formę psychiczną lub fizyczną. O agresji psychicznej możemy mówić, kiedy poszczególne osoby zachowują się wobec siebie złośliwie, impulsywnie, działają na swoją niekorzyść. Z uwagi na to, że agresja w szkołach to naprawdę istotny i częsty problem, w ostatnim czasie stała się ona przedmiotem wielu badań. Wielu nauczycieli i innych pracowników szkół, podjęło specjalne studia, które mają na celu lepiej ich przygotować do przeciwdziałania agresji i przemocy.

Bardzo ciekawą ofertę w tym zakresie prowadzi Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego. Umożliwia ona kształcenie na kierunku przeciwdziałanie agresji i pomocy w szkole dostępne w Warszawie lub metodą e-learning. Zapobiegać przemocy można w różny sposób. Konieczne jest podjęcie działań na różnych płaszczyznach i w różnych zakresach, aby ograniczyć ten problem. W trakcie nauki studenci zostaną wyposażeni w narzędzia, które pozwolą im wyeliminować problem związany z agresywnym zachowaniem uczniów. Dowiedzą się oni także, jak zwiększyć poczucie bezpieczeństwa innych podopiecznych i umocnić więź między uczniami, nauczycielami i rodzicami, aby mogli oni połączyć siły i wspólnie przeciwdziałać problemowi. Słuchacze zostaną tez przygotowani do przeprowadzania diagnozy ryzyka wystąpienia przemocy w danej grupie. Po zakończeniu kształcenia będą oni wiedzieli jak reagować w danych sytuacjach, żeby pomóc agresorowi i jego ofiarom.

Nauka została podzielona na dwa semestry, w trakcie których słuchacze muszą zrealizować 172 godziny zajęć teoretycznych przez Internet. Dzięki temu nie będą oni musieli dojeżdżać na uczelnie, co niewątpliwie jest sporą oszczędnością czasu i pieniędzy. Studia są także organizowane w oparciu o Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 25 lipca 2019 roku. Absolwenci uzyskają kwalifikacje, które pozwolą im na podjęcie pracy na stanowiskach terapeuty uzależnień w poradniach, szkołach, świetlicach środowiskowych, w domach dziecka, ośrodkach leczenia uzależnień i innych placówkach, w których przebywają dzieci i młodzież borykające się z problemem agresji i przemocy.