Przygotowanie pedagogiczne co obejmuje?

Ostatnia aktualizacja artykułu: 9 kwietnia 2021

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: https://studia-pedagogiczne.pl/oferta/src-BlogStudiaPedagogiczne

Od kiedy Minister Edukacji Narodowej wprowadził nowe Rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji nauczycieli z dnia 1 sierpnia 201 roku bardzo wiele osób zaczęło się zastanawiać, czy na pewno ma lub ukończy odpowiednie wykształcenie, aby otrzymać posadę nauczyciela. Co do zasady potrzebne jest tak zwane wykształcenie przedmiotowe, czyli obejmujące zakres prowadzonych zajęć, a także przygotowanie pedagogiczne. Każdy nauczyciel musi mieć też wyższe wykształcenie zdobyte na studiach II stopnia lub jednolitych studiach magisterskich. Ale czym jest przygotowanie pedagogiczne i jak je zdobyć?

Wiele szkół wyższych oferuje kierunki dla potencjalnych nauczycieli, gdzie oprócz wiedzy przedmiotowej nabywa się wiedzę dydaktyczną czy pedagogiczną. Jednakże nie zawsze będzie to uznane przez MEN. Przygotowanie pedagogiczne co obejmuje, aby było ważne wedle MEN i uprawniało do pracy? Otóż chodzi o dwie rzeczy: ilość godzin nauki oraz dokument potwierdzający.

Przygotowanie pedagogiczne musi obejmować co najmniej 270 godzin zajęć oraz 150 godzin praktyk zawodowych. Zajęcia muszą składać się z tematyki psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej. Praktyki pedagogiczne muszą być zaliczone pozytywnie oraz należy je odbyć w jednostce zgodnej z kierunkiem studiów. Oprócz tego trzeba mieć jeszcze dokument poświadczający zaliczenie zajęć. Może to być dyplom ukończenia studiów albo inny dokument, który wydaje uczelnia. Ważne są też świadectwo ukończenia kursu kwalifikacji zawodowych oraz dyplom ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli.

Z tego powodu nie każde studia oferujące nawet specjalizację nauczycielską będą dawały uprawnienia z zakresu przygotowania pedagogicznego. Najlepiej jest więc podjąć studia podyplomowe w tym zakresie. Akceptowane jest uzyskanie studiów przedmiotowych w stopniu magistra i przygotowania pedagogicznego na studiach podyplomowych. Ważne jest, aby taka nauka spełniała wymagania stawiane przez MEN.

Takie studia można znaleźć w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego. Placówka spełnia wymagania MEN oraz MNiSW. Ponadto wpisana jest do rejestru szkół wyższych oraz widnieje w ewidencji instytucji szkoleniowych. Dzięki temu można mieć pewność, że podjęte tu studia podyplomowe na kierunku przygotowanie pedagogiczne będą spełniały wymogi z w/w Rozporządzenia. Sama szkoła ma 20 lat doświadczenia, a jakość usług potwierdza choćby certyfikat ISO.

Zajęcia prowadzone są przez platformę e-learningową co umożliwia dostosowanie sobie czasu zajęć do własnego grafiku. Korzystne jest to zwłaszcza dla osób, które pracują zawodowo, jak i dla tych, którzy chcą szybko uzyskać odpowiednie kwalifikacje.