Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: https://studia-pedagogiczne.pl/oferta/src-BlogStudiaPedagogiczne

Szkolenia BHP odgrywają bardzo dużą rolę w przygotowaniu do pracy wielu pracowników różnych sektorów. Powszechnie obowiązek zorganizowania szkoleń z higieny i bezpieczeństwa pracy ciąży przede wszystkim na pracodawcy, a wszyscy pracownicy zobowiązani są do uczestnictwa w takich szkoleniach, aby móc podjąć pracę w określonym zawodzie. Szkolenie BHP może być przeprowadzone przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikację oraz umiejętności.

W świetle ostatnich zmian prawnych zasadne wydaje się zadanie pytania, czy konieczne jest przygotowanie pedagogiczne dla BHP oraz osób zajmujących się organizacją takich szkoleń. Jak się okazuje wiedza z zakresu przygotowania pedagogicznego jest niezbędna, aby móc prowadzić tego typu szkolenia. Przygotowanie pedagogiczne można uzyskać między innymi realizując studia podyplomowe z tego modułu dostępne w ofercie wielu szkołach wyższych. Wśród popularnych organizatorów tego typu studiów podyplomowych znajduje się między innymi Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego, która w swojej ofercie posiada nowoczesne studia realizowane w formie e-learningu.

Wszystkie zajęcia odbywają się z wykorzystaniem funkcjonalnej platformy zdalnej, co umożliwia pogodzenie studiów z innymi obowiązkami oraz nie wymaga od uczestnika kłopotliwych dojazdów oraz dostosowania się do odgórnie narzuconego planu zjazdów i zajęć. Studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego mają charakter kwalifikacyjny i pozwalają uzyskać kwalifikacje zawodowe niezbędne dla osoby prowadzącej szkolenia BHP (oraz inne szkolenia i kursy), zgodne z wymogami między innymi Ministerstwa Edukacji Narodowej. Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego posiada wieloletnie doświadczenie w branży i jest wpisana do listy uczelni wyższych, a w ciągu ostatnich 20 lat działalności wypuściła na rynek pracy wielu absolwentów, którzy z powodzeniem rozpoczęli swoją karierę w wymarzonym zawodzie.

Szkoła realizuje podstawę programową zgodną z wytycznymi MEN oraz posiada certyfikat ISO. Studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego w kompleksowy sposób dają przygotowania do organizacji kursów i szkoleń oraz niezbędne umiejętności dydaktyczne – każdy uczestnik w trakcie studiów odbywa 270 godzin zajęć oraz 150 godzin obowiązkowych praktyk zawodowych, co daje bardzo dobre przygotowanie zarówno pod kątem praktycznym, jak i teoretycznym. Cena studiów jest bardzo atrakcyjna, a szkoła umożliwia rozłożenie płatności na raty.