Przygotowanie Pedagogiczne dla nauczycieli przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole podstawowej albo ponadpodstawowej Wrocław

Ostatnia aktualizacja artykułu: 9 kwietnia 2021

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: https://studia-pedagogiczne.pl/kursy/614/studia/podyplomowe/przygotowanie-pedagogiczne-dla-nauczycieli-przedmiotow-lub-zajec-prowadzonych-w-szkole-podstawowej-albo-ponadpodstawowej/src-BlogPrzygPed

Studiowanie pedagogiki nie zawsze oznacza, że będziemy pracować w placówce oświatowej jako pedagog. Wbrew pozorom wiele osób zaczyna karierę zawodową w innych miejscach. Jednakże także praca w innej branży nie stoi na przeszkodzie, aby móc studiować pedagogikę i zacząć pracę w szkole. Obecnie przez najnowsze Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli znaczna część osób musiała uzupełnić swoje wykształcenie. W tym osoby, które dopiero uczą się, aby zostać nauczycielem, musiały zapisać się na dodatkowe kursy czy studia podyplomowe.

Często wybieranym kierunkiem są studia podyplomowe Przygotowanie Pedagogiczne dla nauczycieli przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole podstawowej albo ponadpodstawowej we Wrocławiu. Jeśli ktoś nie mógł w nich do tej pory uczestniczyć, może zapisać się na zajęcia internetowe w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego, która realizuje ten sam kierunek, oparty o identyczny program nauczania właśnie w wersji online. Ten kierunek studiów szczególnie dedykowany jest dla nauczycieli, którzy pracują w zawodzie, ale do tej pory nie zrealizowali przygotowania pedagogicznego lub też dla kandydatów na nauczycieli, którzy obecnie muszą przedstawić ukończenie nauki na tym kierunku. Oczywiście wiedza z przygotowania pedagogicznego przyda się każdej osobie, która na co dzień pracuje z dziećmi, młodzieżą lub nawet z osobami dorosłymi. Natomiast ten kierunek szczególnie kierowany jest do osób, które będą pracować w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Dlaczego mielibyśmy rozpocząć naukę w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego? Zapewnia wysoką jakość nauki, a dodatkowo posiada certyfikat jakości ISO. Uczelnia ta działa już od 20 lat i ma wiele pozytywnych opinii, którymi warto się kierować wybierając kierunek dla siebie. Ponadto studia są prowadzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Zatem każda osoba, która zrealizuje program studiów i zda egzaminy, otrzyma świadectwo potwierdzające ukończenie studiów podyplomowych zgodne ze wzorem MNiSW. Na świadectwie nie ma informacji o tym, że ukończyliśmy studia online. Dlatego też nie warto obawiać się takiej formy nauki, ponieważ i po niej będziemy mieli wiedzę i wykształcenie.