Przygotowanie Pedagogiczne dla nauczycieli przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole podstawowej i ponadpodstawowej, teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz praktycznej nauki zawodu Warszawa

Ostatnia aktualizacja artykułu: 9 kwietnia 2021

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: https://studia-pedagogiczne.pl/kursy/618/studia/podyplomowe/przygotowanie-pedagogiczne-dla-nauczycieli-przedmiotow-lub-zajec-prowadzonych-w-szkole-podstawowej-i-ponadpodstawowej-teoretycznych-przedmiotow-zawodowych-oraz-praktycznej-nauki-zawodu/src-BlogPrzygPed

Obecnie wiele osób dodatkowo kończy studia zapewniające wykształcenie pedagogiczne. Wbrew pozorom jest ono potrzebne w wielu zawodach, nie tylko w pracy nauczyciela. Choć oczywiście nie da się ukryć, że nauczyciele muszą posiadać odpowiednie przygotowanie pedagogiczne. Wymaga tego nawet MEN. Po wprowadzeniu najnowszego rozporządzenia w sprawie kwalifikacji zawodowych, jakie muszą posiadać nauczyciele, wiele osób zdecydowało się dodatkowo zapisać na studia podyplomowe lub studia na II stopniu. Natomiast największa zmiana czekała na kandydatów na nauczycieli. Osoby, które jeszcze nie podjęły pracy w zawodzie oprócz wykształcenia przedmiotowego, muszą mieć też przygotowanie pedagogiczne. Z powodzeniem można je zdobyć na studiach podyplomowych realizowanych w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego.

Studia podyplomowe Przygotowanie Pedagogiczne dla nauczycieli przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole podstawowej i ponadpodstawowej, teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz praktycznej nauki zawodu w Warszawie można też zrealizować przez Internet. W Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego można studiować każdy z obecnych w ofercie kierunków przez e-learning. Taka metoda nauki jest akceptowana przez MEN, a program studiów zgodny jest z podstawą programową dla konkretnego zawodu. Oprócz tego studia są prowadzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Uczelnia działa już od 20 lat i posiada certyfikat ISO, zatem możemy mieć pewność, że studia dadzą nam wysoki poziom wykształcenia.

Studia na tym kierunku trwają 390 godzin i trzeba zrealizować 150 godzin praktyk zawodowych. Łącznie są one zaplanowane na trzy semestry nauki. Warto jednak wiedzieć, że nauczyciele, którzy obecnie pracują w zawodzie mogą być zwolnieni z praktyk zawodowych. Natomiast studia te kierowane są też do kandydatów na nauczycieli czy nawet pracowników oświaty, którzy chcieliby podnieść swoje kwalifikacje. Dzięki nauce przez Internet można z łatwością pogodzić studia na innym kierunku czy pracę zawodową ze zdobywaniem nowego wykształcenia. A ponadto możemy się na nie zapisać w dowolnej chwili, bez czekania aż zacznie się nowy rok akademicki.