Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów

Co roku zmienia się podstawa programowa dla szkół. Tak samo zmieniać się mogą wymagania dla pewnych grup zawodowych. Osoby pracujące choćby w szkolnictwie wiedzą, że raz zrobione kwalifikacje zawodowe nie będą wystarczające na czas trwania całej kariery zawodowej, aż do osiągnięcia wieku emerytalnego. Ponadto zmieniają się też potrzeby rynku pracy, a co za tym idzie wiele osób, aby otrzymać nową pracę czy wyższe stanowisko w pracy, musi zdobyć nowe wykształcenie.

Przede wszystkim osoby, które pracują jako nauczyciele, studiują kierunek związany z byciem nauczycielem czy też osoby, które chciały by pracować w szkołach muszą na bieżąco się dokształcać. Także osoby, które chcą pracować na stanowisku nauczyciela psychologa w szkole muszą mieć konkretne wykształcenie w kierunku psychologii, ale i pedagogiki. Dlatego studia podyplomowe przygotowanie pedagogiczne dla psychologów są obecnie popularne. Jest dużo wakatów dla psychologów, którzy mogli by pracować między innymi w szkołach podstawowych, ale oprócz ukończenia samego kierunku psychologii trzeba mieć jeszcze przygotowanie pedagogiczne potwierdzone stosownym dokumentem.

Same studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego przygotują do prowadzenia zajęć edukacyjnych czy też przygotowywania się do nich, a nawet omawiają metody nauczana, optymalny czas prowadzenia zajęć czy choćby ich planowanie wedle grupy wiekowej uczniów.

Gdzie można ukończyć takie studia podyplomowe? Między innymi takie kursy przygotowawcze oferuje Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego. Jednostka ta spełnia wymagania MEN i MNiSW oraz jest wpisana do rejestru szkół wyższych i rejestru instytucji szkoleniowych. Oznacza to, że ma prawo nauczać na tym kierunku, a otrzymane dokumenty na koniec nauki będą akceptowane w każdym zakładzie pracy.

Dlaczego warto uczyć się w tej placówce? Ponieważ jest to nauka przez Internet. Taka forma nauczania jest zgodna z wymaganiami ministerstw, więc nie ma obaw, że będzie to nauka mniej efektowna niż studia zaoczne. Wbrew pozorom jest nawet bardziej efektywna, ponieważ sami wybieramy ile czas i kiedy będziemy się uczyć. Nauka zaplanowana jest na 3 semestry, które obejmują 270 godzin lekcyjnych oraz 150 godzin praktyk zawodowych. Jest więc podzielona tak, aby zdobywać i wiedzę teoretyczną, i wiedzę praktyczną, która jest niezwykle ważna dla pracy pedagoga.

Taka forma nauki jest bardzo popularna, ponieważ pozwala dopasować plan nauki, do planu codziennych zająć. Można więc jednocześnie studiować w innej szkole czy pracować zawodowo na pełny etat, a jednocześnie realizować naukę na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego.