Przygotowanie pedagogiczne do czego uprawnia?

Ostatnia aktualizacja artykułu: 9 kwietnia 2021

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: https://studia-pedagogiczne.pl/oferta/src-BlogStudiaPedagogiczne

Co oznacza w praktyce przygotowanie pedagogiczne? Co w sytuacji, gdy mam wykształcenia inżyniera oraz ukończony kurs pedagogiczny, to jestem stażystą, który może zostać pedagogiem w placówkach edukacyjnych? Te i wiele innych pytań spędza sen z powiek osobom, które chcą rozwijać swoją karierę zawodową w branży oświatowej. W takim razie, co można zrobić, aby liczyć na awans? Czy praktyka pedagogiczna jest pozytywnie oceniana przez pracodawców? Sytuację zmieniło rozporządzenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Przygotowanie pedagogiczne stało się obowiązkowym składnikiem kwalifikacji, aby móc sprawować funkcję nauczyciela. Należy odbyć przynajmniej 150 zajęć praktycznych związanych z tą tematyką, potrzebne są także dokumenty, które potwierdzają uzyskane kwalifikacje.

Stąd też warto przyjrzeć się działaniom, jakie podjęła Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego. To uczelnia, która działa od blisko dwudziestu lat. Wszystkie usługi świadczone przez placówkę są poświadczone certyfikatami ISO. Dodatkowo wszelkie działania Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego są popierane przez najwyższe instytucje państwowe odpowiadające za edukację w naszym kraju, mianowicie chodzi o Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Do czego uprawnia przygotowanie pedagogiczne? Tak naprawdę, to przepustka do legalnego prowadzenia zajęć w szkołach prywatnych i publicznych. W tym też celu proponowane studia podyplomowe w formie online są najbardziej komfortową opcją do uzyskania odpowiednich kwalifikacji.

Nauka w trybie online kończy się egzaminem, którego zaliczenie uprawnia do uzyskania dyplomu, który jest drukowany na tych samych szablonach, co w przypadku dokumentu, który otrzymują kursanci zajęć odbywających się w trybie stacjonarnym. Ponadto w oczach pracodawców jest traktowany w sposób równoważny. Dla wszystkich, którzy chcą awansować w branży oświaty to bardzo dobra nowina. Wystarczy 270 godzin zajęć teoretycznych oraz 150 praktycznych, aby podwyższyć swoje kwalifikacje. Przygotowanie pedagogiczne jest konieczne do zatrudnienia w liczących się na rynku placówkach. Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego proponuje kierunki rozwijania swoich umiejętności w najniższych cenach. Nie oznacza to, że jakościowo są słabsze. Cel, który przyświecał twórcom kursów internetowych była dostępność dla każdego możliwości rozwoju. To otwarta furtka dla wszystkich, którzy chcą coś zmienić w swojej dotychczasowej pracy. Miejsc w kursach online nigdy nie zabraknie, a przy zwiększającej się popularności może ich zabraknąć na rynku pracy.