Przygotowanie Pedagogiczne do nauczania języka obcego Warszawa

Ostatnia aktualizacja artykułu: 9 kwietnia 2021

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: https://studia-pedagogiczne.pl/kursy/626/studia/podyplomowe/przygotowanie-pedagogiczne-do-nauczania-jezyka-obcego/src-BlogPrzygPedObcy

Bardzo dużo osób zapisuje się na studia podyplomowe, aby uzupełnić swoje wykształcenie. Można zauważyć, że większość z tych osób już pracuje zawodowo i chce podnieść kwalifikacje, aby dostać awans czy objąć inne stanowisko pracy. Jednakże są też osoby, które dopiero studiują, aby móc pracować w wymarzonej branży. W przypadku branży edukacyjnej dokształcanie się jest niezwykle istotne, bowiem to własnie w tej dziedzinie zachodzi najwięcej zmian pod kątem wymaganych kwalifikacji. Wprowadzone Rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli przez Ministra Edukacji Narodowej, sprawiło, że wielu kandydatów na nauczycieli musiało podjąć dodatkową naukę. Dlaczego? Otóż MEN wymaga, aby każdy nauczyciel podejmujący pracę zawodową, po raz pierwszy, miał wcześniej ukończone przygotowanie pedagogiczne. Oczywiście część uczelni realizuje taki kurs lub dodatkowy kierunek, ale może się okazać, że liczba godzin zajęć w ramach nauki jest po prostu niewystarczająca.

Minister Edukacji Narodowej ustanowił, że przygotowanie pedagogiczne powinno obejmować co najmniej 270 godzin nauki oraz co najmniej 150 godzin praktyk zawodowych. Zatem może się zdarzyć, że osoba, która uczyła się, aby zostać nauczycielem, na swojej uczelni nie zdobędzie takiego wykształcenia. Na szczęście można zapisać się na studia podyplomowe na tym kierunku choćby w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego, która spełnia te wymagania. Studia podyplomowe Przygotowanie Pedagogiczne do nauczania języka obcego dostępne jest w Warszawie, ale nie trzeba wcale tam mieszkać, by je ukończyć. Studia te można zaliczyć ukończyć na wspomnianej uczelni przez e-learning.

E-learning to inaczej mówiąc studia online. W Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego studia są prowadzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Zatem po prostu metoda nauki jest bardziej nowoczesna i odpowiadająca potrzebom studentów. Zakres materiału czy liczba godzin nauki zgodne są z ustaloną przez ministerstwo podstawą programową dla danego zawodu. Studiując online nie musimy nawet wychodzić z domu, żeby się uczyć. A co ważniejsze, możemy pogodzić studia na tym kierunku ze studiami stacjonarnymi czy nawet podjętą pracą zawodową. Dlatego też coraz więcej osób wybiera ten model nauki.