Przygotowanie pedagogiczne jak długo ważne?

…bo sami wiecie, że jest zalew informacji i trzeba umieć się w tym odnaleźć… – dr Aleksandra Gębarowska

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: https://studia-pedagogiczne.pl/kursy/618/studia/podyplomowe/przygotowanie-pedagogiczne-dla-nauczycieli-przedmiotow-lub-zajec-prowadzonych-w-szkole-podstawowej-i-ponadpodstawowej-teoretycznych-przedmiotow-zawodowych-oraz-praktycznej-nauki-zawodu/src-blogNauPrzedZaw

Wiele osób po ukończeniu szkoły średniej czy studiów nie bazuje na tym wykształceniu, ale rozwija się dalej. Czasami nawet trochę pod przymusem. Otóż rynek pracy z roku na rok się zmienia. Zaczynając studia i kończąc je po 5 latach z tytułem magistra w jakiejś dziedzinie może się okazać, że naszego wymarzonego stanowiska pracy już nie ma na rynku, albo też potrzebujemy innych kwalifikacji, aby je objąć. Takie zaskakujące zmiany bardzo często dotykają nauczycieli. Choć o wiele wcześniej są one zapowiadane, to i tak nie zawsze mamy pewność, że na pewno wejdą w życie.

Jedną z dużych zmian, jakie wprowadzono ostatnio, jest konieczność posiadania przygotowania pedagogicznego przez nauczycieli. Jednakże dotyczy to osób, które rozpoczęły lub rozpoczną staż nauczycielski po dniu wejścia w życie Rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. Oznacza to, że każda osoba, która jeszcze się uczy lub posiada kwalifikacje wedle starych rozporządzeń, ale nie podjęła pracy w zawodzie, musi dodatkowo ukończyć przygotowanie pedagogiczne.

Przygotowanie pedagogiczne – jak długo ważne są takie kwalifikacje? Otóż są one ważne dożywotnio, o ile organ je nadający nie określił inaczej. Jeśli jednak studiowaliśmy na uczelni, to dyplom lub suplement do dyplomu wydawany jest z dożywotnimi kwalifikacjami zawodowymi nawet w tej dziedzinie. Natomiast bardziej problematyczne jest stwierdzenie, kto takie kwalifikacje po studiach posiada, a kto musi je ukończyć na osobnym kursie.

Minister Edukacji Narodowej wymaga, aby ten przedmiot nauczany był przez co najmniej 270 godzin oraz trzeba zaliczyć praktyki pedagogiczne rozpisane na co najmniej 150 godzin. Nie każda uczelnia oferuje naukę jednego przedmiotu właśnie w takiej liczbie godzin. Dlatego najłatwiej było by ukończyć studia podyplomowe na tym kierunku. Są one kierowane do osób, które ukończyły co najmniej studia I stopnia. Nie jest istotne czy było to semestr temu czy 10 lat temu. Jeśli chcemy uzyskać kwalifikacje nauczycielskie, możemy zapisać się na przygotowanie pedagogiczne w dowolnej chwili.

Między innymi Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego oferuje taki kierunek studiów podyplomowych w ramach nauki przez e-learning. Szkoła wpisana jest do rejestru szkół wyższych, a także posiada certyfikat ISO. Dzięki temu mamy pewność, że spełnia wymagania ministra. Samo kształcenie trwa trzy semestry, czyli 270 godzin i trzeba też odbyć praktyki zawodowe. Jednak można ustalić sobie elastyczny plan zajęć, co sprawi, że nauka nie będzie kolidowała na przykład z pracą zarobkową czy nawet studiowaniem na innym kierunku studiów.