Przygotowanie pedagogiczne jak długo ważne?

Ostatnia aktualizacja artykułu: 9 kwietnia 2021

Warunki w jakich odbywa się kształcenie uczniów stanowią istotny czynnik efektywności szkoły – dr Dariusz Socha

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: https://studia-pedagogiczne.pl/kursy/618/studia/podyplomowe/przygotowanie-pedagogiczne-dla-nauczycieli-przedmiotow-lub-zajec-prowadzonych-w-szkole-podstawowej-i-ponadpodstawowej-teoretycznych-przedmiotow-zawodowych-oraz-praktycznej-nauki-zawodu/src-blogNauPrzedZaw

Uzyskując różne uprawnienia zawodowe bardzo często można spotkać się z tym, że są ważne przez określony czas. Wiele osób może zastanawiać się, czy kwalifikacje zawodowe uzyskane w ramach studiów podyplomowych będą obowiązywać dożywotnio czy aż do kolejnej regulacji zawodu. Wątpliwości dotyczące pytania o „Przygotowanie pedagogiczne jak długo ważne?” może raz na zawsze rozwiać Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego.

Studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego to inwestycja w siebie – swoją wiedzę, umiejętności i przyszłość. Jednak, aby stanowiły wartość dodatnią w naszej edukacji, warto przed zapisaniem się zapoznać się z podstawowymi informacjami, jak na przykład – typem wydawanego dokumentu potwierdzającego ich ukończenie. Jeśli chcemy mieć gwarancję, że otrzymane świadectwo będzie zdobiło nie tylko ścianę, ale będzie stanowić o umiejętnościach i wiedzy wymaganych w pracy nauczyciela, wówczas dobrym rozwiązaniem będzie rozpoczęcie nauki w Wyższej Szkoła Kształcenia Zawodowego. To Uczelnia wyższa podlegająca pod Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Absolwent studiów podyplomowych otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wyżej wymieniony dokument nie zawiera adnotacji o formie kształcenia i nie ma określonego terminu ważności. W związku z czym kwalifikacje są wydawane dożywotnio i nie wymagają późniejszych aktualizacji. Uprawnienia te nie wygasają, nawet jeśli po ich zdobyciu przez wiele lat nie podjęliśmy pracy w zawodzie.

Duża zaletą uczenia się w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego jest także sposób realizowania programu zajęć. Nauka prowadzona jest przez platformę e-learningową, co znacznie ułatwia zdobycie kwalifikacji nawet osobom, które pracują zawodowo. Można się uczyć w wolnym czasie bez konieczności dopasowywania się do grafiku zajęć. To sprawia, że forma edukacji jest bardzo indywidualna. Dodatkowo studiowanie online obniża koszty nauki, bowiem nie trzeba dojeżdżać na uczelnię.